Datorprogram och appar

Senast ändrad: 30 juni 2017
student_dator_ingress.jpg

Här hittar du information om användbara datorprogram för dig som föredrar att lyssna på texter och som vill veta mer om program som kan underlätta för dig att stava och skriva. Här har vi också samlat tips på användbara appar.

Du har tillgång till många datorprogram och appar som kan underlätta dina studier. Datorprogrammen gör att du kan lyssna på texter och de hjälper dig att stava och skriva.

De flesta datorprogram kan du också få installerade på din egen privata dator om du kontaktar IT-stöd. Apparna kan du själv hämta till din mobil eller surfplatta från exempelvis Google Play och App Store.

Lyssna på kurslitteratur och texter

Om du har ett läshinder kan du ha möjlighet att ladda ner talböcker från Myndigheten för tillgängliga Media (MTM). Det kan gälla även om du inte har ett beslut om stöd.

Tortalk är ett talsyntesprogram som kan läsa upp all text på skärmen, även pdf-filer och webbsidor. Alla studenter på SLU har tillgång till detta program. Läs mer om att lyssna på kurslitteratur och texter.

Få hjälp att stava och skriva

Följande program kan du få installerade på din egen dator genom att ta kontakt med IT-stöd.

Gustavas ordböcker

Ordlista med sökning efter ord på ljudbilden, för svenska och engelska. Läser upp uppslagna ord och förklaringar.

Saida

Program som föreslår ord medan du skriver. Underlättar för den som är osäker på stavning eller har nedsatt rörlighet och därför vill snabba upp skrivandet. Enbart för PC.

Spellright

Rättstavningsprogram för engelsk text. Hjälper till att skilja mellan ord som är lätta att förväxla. Svenska översättningar visas bredvid de engelska ordförslagen.

Stavarex

Rättstavningsprogram för svensk text, särskilt avsett för personer med dyslexi. Hittar och rättar stavfel i hela Officepaketet (Word, Excel, Outlook och Powerpoint) och ger exempelmeningar.

Tortalk

Talsyntes som läser upp den text som du markerar på skärmen. Genom att lyssna på texter du skriver är det lättare att upptäcka om du missat något ord eller om meningsbyggnaden behöver ändras. Välj mellan olika svenska och engelska röster.

Verityspell

Rättstavningsprogram för engelsk text med hjälptexter och exempelmeningar på engelska.

På resursdatorerna vid SLU-biblioteken finns även dessa program

Screenruler

Skärmlinjal som avgränsar textraden på datorskärmen och gör det enklare att fokusera på några rader text.

Wordfinder

Med Wordfinder Professional kan du slå upp ord i de olika ordböcker som ingår i programmet. WordFinder Grammatik erbjuder textkontroll av engelsk text där både stavning, grammatik och stil kontrolleras.

Typsnittet Dyslexie

Ett typsnitt som är speciellt framtaget för att underlätta läsning för dig som har dyslexi. Typsnittet Dyslexie finns på alla SLU:s studentdatorer.

Du kan läsa mer och även ladda ner typsnittet gratis via Dyslexiefont.

Appar

Från text till tal (talsyntes)

Acapela TTS Voices

En app där det går att köpa talsyntesröster på olika språk, bland annat olika röster på svenska. Appen går att använda med andra appar för att få text uppläst.

 • För: Android
ClaroSpeak

Läser upp elektronisk text. Det går att skriva in egen text eller klistra in text från någon annanstans. Det går också att hämta textdokument från t.ex. Dropbox.

 • För: iPhone, iPad
Google Text till tal

Omvandlar text till tal och går att använda med andra appar för att få text uppläst.

 • För: Android

Från tal till text (taligenkänning)

Dragon Dictation

Tala in ett meddelande så skriver appen texten. Texten kan sedan bearbetas eller skickas till andra appar.

 • För: iPhone, iPad
Dictus

Tala in ett meddelande så skriver appen texten. Texten kan sedan delas eller skickas till andra appar.

 • För: Android

Från bild till text

Prizmo Go

Ta en bild av en text så omvandlar appen den till elektronisk text som också kan läsas upp.

 • För: iPhone, iPad
Text Fairy

Ta en bild av en text och appen omvandlar den till elektronisk text. Texten kan sedan delas, kopieras eller läsas upp.

 • För: Android

Läsa pdf-dokument

vBookz PDF Voice Reader

Öppna pdf-dokument i appen så samlas de i appens bokhylla. Appen kan sedan läsa upp dokumenten. Det finns stöd för 16 språk som du köper i appen.

 • För: iPhone, iPad, Android

Översättning

Google Översätt

App som översätter mellan olika språk. Översätt text genom att använda tangentbordet eller genom att rita tecken. Det går också att tala in ett meddelande eller ta en bild av en text och få det översatt. Appen kan också läsa upp det du skriver in.

 • För: iPhone, iPad, Android
Ordbok - SAOL - Svenska Akademiens ordlista

SAOL ger rekommendationer om stavning, ordböjning och ordbildning. I appen går det att söka på ord. Appen har också en rättstavningshjälp som gör det enklare att hitta ord som är svåra att stava.

 • För: iPhone, iPad, Android

Anteckna med ljud och bild

Om du vill spela in föreläsningar så tänk på att alltid fråga föreläsaren innan om det är okej. En inspelning är endast för eget bruk och får inte spridas.

AudioNote

En inspelningsapp som du också kan använda för att göra anteckningar, ta kort och rita. När du öppnar en viss anteckning spelas ljudet upp från det ställe i inspelningen där du gjorde anteckningen. Notera att gratisversionen har vissa begränsningar

 • För: iPhone, iPad, Android
Evernote

Samla anteckningar i olika format, t.ex. bild eller ljud, i appen. Det går också att skapa att göra-listor och spara bilder och länkar. Det går att synka appen mellan enheter så att du alltid kommer åt informationen.

 • För: iPhone, iPad, Android
Notability

En app för att till exempel anteckna, spela in och anteckna i pdf-dokument.

 • För: iPhone, iPad

 


Kontaktinformation

Studera med funktionsnedsättning

Fråga oss om: funktionsnedsättningar som påverkar dig i dina studier och hur du ansöker om särskilt pedagogiskt stöd.

funka@slu.se

Sidansvarig: utb-webb@slu.se