För dig som har särskilt pedagogiskt stöd

Senast ändrad: 29 juni 2017
IMG_1671_ingressbild.jpg

Samma kunskapsmål gäller för alla studenter. Syftet med det särskilda pedagogiska stödet är att övervinna hinder i studierna och försöka skapa lika möjligheter att lyckas i studierna. Pedagogiskt stöd ska ses som en hjälp till självhjälp – det ersätter aldrig ditt eget ansvar.

Ditt ansvar som student

 • Du som student är alltid själv ansvarig för dina studier och din studiesituation.
 • Du måste själv inhämta kunskap och redovisa den kunskap som krävs.
 • Du är din egen informationsbärare. Du vet bäst hur du fungerar i olika situationer. Det är du som avgör vem du vill informera om din funktionsnedsättning.
 • Du har själv ansvar för att i god tid ansöka om stöd för att stödet ska vara tillgängligt när du bedömer att du behöver det.

Informera kursledaren

 • Kontakta kursledaren inför nya kurser och visa rekommendationen om anpassning om inget annat avtalats med samordnaren.
 • Informera kursledaren om dina behov inför t.ex. praktiska moment i utbildningen som gruppövningar, exkursioner eller praktik.
 • Kursledaren/examinatorn beslutar om vilka rekommenderade anpassningar som är möjliga att genomföra i undervisning och examinationer, i relation till kursplan och övriga kurskrav.
 • Om du önskar anpassad examination, kontakta kursledaren eller kursadministratören i mycket god tid före examinationen.
 • Hör av dig minst två veckor före examinationen. Observera att en del institutioner kan ha andra tidsgränser. Det är nödvändigt för att ge lärare och administratörer en rimlig chans att göra de praktiska förberedelserna.
 • Om du får förhinder att göra examinationen, meddela den du haft kontakt med angående anpassad tentamen (kursadministratören eller kursledaren).
 • Vill du ha stöd i kontakten med kursledaren är du alltid välkommen att kontakta oss samordnare vid SLU.

Kontaktinformation

Studera med funktionsnedsättning

Fråga oss om: funktionsnedsättningar som påverkar dig i dina studier och hur du ansöker om särskilt pedagogiskt stöd.

funka@slu.se

Sidansvarig: utb-webb@slu.se