Likabehandling

Senast ändrad: 01 augusti 2017
fotter.jpg

Här får du veta vad som menas med likabehandling och Lika villkor. Här finns också information om vart du kan vända dig om du blir illa behandlad i samband med dina studier på SLU.

Vad innebär Likabehandling och Lika villkor?

Likabehandling innebär att alla studenter ska ha samma möjligheter oavsett vem man är, och att ingen diskriminering och trakasserier ska förekomma. SLU:s mål är att universitetet ska präglas av en öppen attityd och respekt för människors olikheter och lika värde.

SLU utgår från diskrimineringslagen, som slår fast att ingen ska diskrimineras på grund av:

 • Kön
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Sexuell läggning (homo-, bi- eller heterosexualitet)
 • Funktionsnedsättning
 • Könsöverskridande identitet eller uttryck (avser transpersoner)
 • Ålder

Vart kan jag vända mig om jag blivit illa behandlad?

Om du upplever dig trakasserad kan du i första hand vända dig till

 • studierektor på institutionen eller din programstudierektor

 Du kan också kontakta:

 • Studievägledare genom att ringa 018-67 28 00 eller e-posta till studievagledning@slu.se. Studievägledarna kan ge råd och stöd om du känner dig utsatt och överväger att anmäla diskriminering eller trakasserier.
 • Prefekt (chef för institutionen)
 • SLU:s jurister
 • Studentkåren

Vad gör SLU?

SLU har en särskild organisation för Lika villkor som gäller både studenter och anställda. Där har universitetet samlat sitt arbete för likabehandling av studenter, jämställdhet, mångfald och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Mer information om Lika villkorsarbetet vid SLU finns på medarbetarwebben.

SLU har en handlingsplan för Lika villkor, med löpande uppdrag för fakulteterna och olika avdelningar inom universitetsadministrationen. En viktig del är att sprida information om Lika villkorsfrågor till studenter och anställda. I planen finns också specifika åtgärder som ska genomföras under året, och som följs upp inför nästa års plan.

Likabehandlingsfrågor för studenter är en fråga som också bevakas av det Studiesociala rådet (STRÅ) vid SLU. Frågor om man upplevt diskriminering i samband med utbildningen finns med i de studiesociala enkäterna, som följs upp av STRÅ.

SLU har tagit fram en broschyr som riktar sig till praktikvärdar och externa handledare. Diskrimineringslagen gäller nämligen även när du är på praktik, eller gör ett självständigt arbete och har en extern handledare. Du ska inte behöva utsättas för trakasserier, exempelvis på grund av etnisk tillhörighet eller sexulla trakasserier i dessa situationer.

Vid Skogsfakulteten har man tagit fram ett speciellt informationsmaterial som speciellt tar fasta på likabehandling mellan tjejer och killar.

Mer information

Mer information finns under knapparna nedan. Dels mer om vad diskriminering och trakasserier är och råd om du blir utsatt för trakasserier, dels information om diskrimineringslagen och Diskrimineringsombudsmannen. 


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation och vad du kan jobba med efter examen.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här.
FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Boka ett möte
Kontakta oss via telefon eller mejl för att boka ett enskilt möte, telefonmöte eller Skypemöte.

E-post
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: utb-webb@slu.se