Miljöenhetens nyhetsbrev

Senast ändrad: 18 augusti 2016

Nyhetsbrevet ges ut en gång per kvartal och Camilla Källman på infrastrukturavdelningen, SLU miljö är redaktör. Syftet med nyhetsbreven är att öka vårt interna informationsflöde.

Publicerade nyhetsbrev

Sidansvarig: infra-webb@slu.se