Vi på SLUSS

Senast ändrad: 20 februari 2017

På den här sidan hittar du kontaktuppgifter till oss på SLUSS.

Vid ekonomiska spörsmål, kontakta SLUSS kassör Filippa Isaksson på slusskassor@slu.se

Presidiet 

Isabella Hallberg Sramek
ordförande
Epost: 
isabella.hallberg.sramek@slu.se, sluss@slu.se        
Tel:
070-466 97 74

Sofia Lindkvist
vice ordförande
Epost:
sofia.lindkvist@slu.se, sluss@slu.se
Tel:
070-462 41 04

SLUSS styrelse

ASK

Amanda Backlund
Epost: sluss_ask@stud.slu.se
Tel: 070-942 58 84

HAS

Gabriella Snöberg
Epost: gasg0001@stud.slu.se

LMK

Niklas Bengtsson
Epost: lmksluss@stud.slu.se
Tel: 073-0339141

SHS

Carl Alwehammar
Epost: viceordforande.shs@stud.slu.se
Tel: 073-9862624

SMS

Jesper Hulterström
Epost: jrhu0001@stud.slu.se
Tel: 072-5050640

ULS

Felix Johansson
Epost: uls_utb@stud.slu.se
Tel: 076-2816985

VMF

Anne-Cathrine Jensen
Epost: vmf_viceordforande@stud.slu.se
Tel: 070-2643043

Ordförande SLUSS DN

Maria Karlsson
Epost: maria.a.karlsson@slu.se
Tel: 073-9544778

Rådgivare

Förste rådgivare

Jacob Forsberg
Epost: jacob.forsberg@slu.se
Tel: 073-5411437

Andre rådgivare

Karolina Ottosson
Epost: karolina.ottosson@slu.se
Tel: 073-0244777

Kassör

Filippa Isaksson
Epost: slusskassor@slu.se
Tel: 070-5635037

Valberedning

Mejladress för ansökan till val: slussval@slu.se

SLUSS Doktorandnämnd

Här finns kontaktuppgifter till SLUSS Doktorandnämnd.

 


Kontaktinformation

E-post: sluss@slu.se
Telefon: 070-466 97 74
Adress: SLUSS, Box 7088, 750 07 Uppsala
Besöksadress: Birgittatorpet, Duhrevägen 5
Bankgiro: 5391-0709
Organisationsnummer: 817603-0586

Vid ekonomiska spörsmål, kontakta SLUSS kassör Filippa Isaksson på slusskassor@slu.se

Sidansvarig: utb-webb@slu.se