Terminstider och ortsspecifika uppgifter

Senast ändrad: 22 maj 2017

På den här sidan ser du terminstider för kurser och program på grund- och avancerad nivå. Här hittar du också ortsspecifik information med bland annat omtentamenstillfällen.


Kontaktinformation