Upprop

Senast ändrad: 30 juni 2017
SLU_130418_11688_jsg.jpg

På den här sidan hittar du information om ditt upprop. Läs i menyerna vad som gäller för ditt campusområde.

Studenter som är antagna till program måste närvara vid uppropet. Har du förhinder att närvara måste du meddela det per mejl till Antagningen senast 09:00 på uppropsdagen. Om du inte närvarar vid uppropet eller meddelar förhinder riskerar du att förlora din plats. 

Välkomstaktiviteter arrangeras på våra capusområden innan terminen startar.

Alnarp

Välkommen till SLU - Campus Alnarp

Terminen startar den 28 augusti med välkomnanande och upprop. Följande tider gäller:

 • 09.00–10.30 Välkommen till SLU, i aulan, Alnarpsgården.
 • 10.45–11.15 Upprop, varje program för sig.
 • 11.30 12.00 Rundtur på campus Alnarp.
Hitta till Campus Alnarp

Flyinge

Terminen startar måndagen den 28 augusti.

Skinnskatteberg

Terminen startar måndagen den 28 augusti.

Umeå

Välkommen till SLU - Campus Umeå

Programstart för Jägmästarprogrammet

Upprop för Jägmästarprogrammet sker den 28 augusti. Kl. 10.00.

 • Lokal: P-O Bäckström.
Masterprogrammet Management of Fish and Wildlife Populations
Hitta till Campus Alnarp

Här finns information och karta över SLU Alnarp och hur du hittar på campusområdet.

Uppsala - Ultuna

Välkommen till SLU i Uppsala - Campus Ultuna

Terminen startar den 28 augusti med välkomnande och upprop.

Följande tider gäller för studenter antagna till ett masterprogram:
 • 09.00 – 10.00 Välkomnande av rektor, studiesocial information, mm, Loftets hörsal.
 • 10.00 - 11.00 Programvis välkomnande med respektive studierektor.
 • 11.00 – 13.00 Lunchmingel
 • 17.00 – ULS välkomnande
Följande tider gäller för studenter antagna till ett kandidat- och yrkesprogram på grundnivå:
 • 10.00 – 10.45 Gemensamt välkomnande av rektor, studiesocial information, mm, Aulan
 • 10.45 – 12.00 Välkomnande djursjukskötar- och veterinärprogrammet, Loftets hörsal
 • 10.45 – 11.00 ULS välkomnande, Aulan
 • 11.00 – 12.00 Programvis välkomnande med respektive studierektor
 • 12.00 – 13.30 Lunchmingel
 • 13.30 – Programvis välkomnande (fortsatt) djursjukskötar- respektive veterinärprogrammet
 • 13.30 – kväll ULS välkomnande för övriga program
Hitta på campus Ultuna

Här hittar du information om campus Ultuna och kartor.

Wången

Upprop sker den 28 augusti. Du får ett särskilt utskick med information om upprop.


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation och vad du kan jobba med efter examen.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här.
FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Boka ett möte
Kontakta oss via telefon eller mejl för att boka ett enskilt möte, telefonmöte eller Skypemöte.

E-post
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: utb-webb@slu.se