18
aug
Audhumbla, VHC, Ultuna, Uppsala

Surface and subsurface transport pathways for pesticides to surface waters

disputationer |

Maria Sandin försvarar sin avhandling den 18 augusti 2017.

Alla intresserade är välkomna att närvara.

Fakta
Länk till avhandlingen: https://pub.epsilon.slu.se/14474/
Respondent: MSc Maria Sandin
Opponent: Professor Yves Coquet, University of Orléans, Orléans, France
Tid: 2017-08-18 09:00
Ort: Uppsala
Lokal: Audhumbla, VHC, Ultuna
Arrangör: Institutionen för markvetenskap

Kontaktinformation
Sidansvarig: Gabriella.Persdotter.Hedlund@slu.se