Public 360

Senast ändrad: 08 augusti 2017

Public 360 är SLU:s informationshanterings- och informationsredovisningssystem.

För att kunna använda systemet behöver du minst behörighet som handläggare. Kontakta it-stod@slu.se om du saknar åtkomst till Public360.

Fakta:

Registratorer utses av ansvarig chef på respektive institution/motsvarande genom tilldelning av den administrativa DA-rollen (registrerings- och arkiveringsrollen), för godkännande hos Dokumentationsenheten. Här finns mer att läsa om de administrativa rollerna.

För test, utbildning eller bara för att göra sig hemmastadd finns en testmiljö tillgänglig. Klicka här för manual hur du ansluter till testmiljön.

En komplett manual för alla delar av systemet finns också tillgänglig, dock endast på engelska. Klicka här för den kompletta manualen.

Sidansvarig: webbredaktionen@slu.se