För dig som är doktorand

Senast ändrad: 17 februari 2017
Bildknapp häck.jpg

Detta är en portalsida som är skapad för att du som doktorand lättare ska hitta de sidor på medarbetarwebben som är viktiga för dig.

Generell information om SLU forskarutbildning finns på sidan

Utbildning på forskarnivå.

Råd och stöd

Ekonomi

Kommunikation

Publicering

Vetenskaplig publicering, open access, parallellpublicering, bibliometri:

Information från fakulteterna

Patent och kommersialisering av forskningsresultat

Kostnadsfri hjälp i frågor som rör samarbete med industrin, patent, avtal och affärsjuridik samt finansiering:  SLU Holding

Juridiska frågor

Etiska frågor

Efter examen

Sidansvarig: lotta.jaderlund@slu.se