Tidigare rektorer

Senast ändrad: 23 november 2016 - slu.se

Här presenteras de porträtt som har målats av SLU:s tidigare rektorer.

SLU:s tidigare rektorer avbildade av Bertram Schmiterlöw, Carin Adler/BUS 2015, Tommy Östmar/BUS 2015, Cecilia Sikström/BUS 2015 och Bo Larsson/BUS 2015.
Porträtt av SLU:s tidigare rektorer, fr.v: Lennart Hjelm avbildad av Bertram Schmiterlöw, Mårten Carlsson avbildad av Carin Adler/BUS 2015, Thomas Rosswall avbildad av Tommy Östmar/BUS 2015, Ann-Christin Bylund avbildad av Cecilia Sikström/BUS 2015 samt Lisa Sennerby Forsse avbildad av Bo Larsson/BUS 2015.
 

Tidigare rektorer vid SLU

Sedan mer än 250 år har det funnits utbildning i veterinärmedicin, jordbruk och skogsbruk i Sverige. Ett gemensamt universitet för dessa områden har dock bara funnits sedan 1977. Då bildades Sveriges lantbruksuniversitet genom en sammanslagning av Lantbrukshögskolan, Veterinärhögskolan och Skogshögskolan. Under dessa snart 40 år har SLU haft fem rektorer. Peter Högberg är den sjätte.
 

   
Lennart Hjelm, rektor 1977 – 1982, var en starkt pådrivande kraft när SLU skulle bildas och han blev också dess förste rektor. Han hade då varit rektor för Lantbrukshögskolan sedan 1963 och hämtade inspirationen till sammanslagningen från de stora lantbruks­universiteten i USA.

Förutom samverkan över ämnesgränser och förenklad administration handlade det om att hävda SLU i universitetsvärlden och att samverka med näringslivet genom helhetslösningar.

Lennart Hjelm avled 2009, 94 år gammal.
   Lennart Hjelm. Foto: Mats Gerentz
Foto: Mats Gerentz
 

Mårten Carlsson, rektor 1982 – 1994, är den rektor som har suttit längst på posten, i 12 år. I framtidsplaner och utvärde­ringar framträder ett universitet mitt i samhällsutvecklingen.

Miljöövervakning, en professur i agrarhistoria och Genetikcentrum är exempel på satsningar under Mårten Carlssons tid som rektor.

Mårten Carlsson initierade arbetet med den fortlöpande miljöanalysen. Dessutom stärktes u-landsavdel­ningen och kontakterna med Sida och Sarec. En annan hjärte­fråga var studenterna.

   Mårten Carlsson. Foto: Mats Gerentz
Foto: Mats Gerentz
 
Thomas Rosswall, rektor 1994 – 2000, hade arbetat internationellt med globala miljöförändringar när han blev rektor. SLU:s styrelse hade beslutat att inrätta en framtidsgrupp i samband med att han tillrädde. Det var nödvändigt att positionera SLU internationellt, men också på den nationella spelplanen.

Breddningen var en kärnfråga för Thomas Rosswall. Precis som Lennart Hjelm tidigare gjort, såg han behovet av ett gemensamt fokus för naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga discipliner inom universitetet.

Fortlöpande miljöanalys inrättades som en egen verksamhetsgren vid sidan av forskning och utbildning under denna rektorsperiod.
   Thomas Rosswall. Foto: Mats Gerentz
Foto: Mats Gerentz
 
Ann-Christin Bylund, rektor 2000 – 2006, tillträdde som rektor med visioner om campusutveckling och en vilja att synliggöra SLU:s viktiga roll i den hållbara samhällsutvecklingen. Att säkra kvaliteten i utbildning och forskning kom att bli ett tufft arbete.

Under Ann-Christin Bylunds tid skapades en ny fakultets- och institutionsstruktur med fyra nya ortsbundna fakulteter.

En satsning av helt annat slag var att göra SLU mer känt och hon inledde ett långsiktigt arbete för att marknadsföra universitetet.
   Ann-Christin Bylund. Foto: Julio Gonzalez
Foto: Julio Gonzalez
 
Lisa Sennerby Forsse, rektor 2006 – 2015, har haft ett starkt engagemang för klimat- och energifrågor, och var drivande vid bildandet av SLU Global, som ska främja lantbrukets utveckling i låginkomstländer.

Under Lisa Sennerby Forsses tid som rektor har SLU:s utbildningsutbud närmat sig den europeiska så kallade Bologna-modellen; bland annat ges de flesta av SLU:s tvååriga masterutbildningar på engelska idag.

Även fakultetsindelningen har stöpts om, med större fokus på verksamhetsområde än på ort.

Lisa Sennerby Forsses rektors­period har också präglats av byggverksamhet, framför­allt i form av det nya campuset på Ultuna.
   Lisa Sennerby Forsse. Foto: Jenny Svennås-Gillner
Foto: Jenny Svennås-Gillner 
 

Kontaktinformation
Sidansvarig: nora.adelskold@slu.se