Från forskning till marknad

Senast ändrad: 16 januari 2017 - slu.se
grogrund.jpg

SLU Holding utvecklar idéer från universitet och de gröna näringarna. Målet är att banbrytande kunskap från universitet ska leda till lösningar för industrin och ett hållbart samhälle.

Vilka behov har din verksamhet?

Våra medarbetare har gedigen erfarenhet från såväl näringsliv som akademi. SLU Holdings resurser och kompetenser kompletterar forskningens och gör att ny kunskap och teknologi når marknaden effektivare.

En viktig faktor för att lyckas med detta är ett nära samarbete med näringslivet. Genom att känna till marknadens behov och visa på vilket sätt SLU:s forskning kan bidra till att lösa problem uppstår framgångsrika samarbeten.

Exempel på tidigare samarbeten

IKEA - Odla inomhus

”Vi vill utveckla ett odlingskit som gör det enklare att odla egna örter och grönsaker i året om. Det ska kunna användas inomhus och fungera globalt”.

Det var några av utgångspunkterna när IKEA och forskare från SLU gick samman för att ta fram ett nytt lätthanterligt odlingskoncept som lanserades världen över under 2016.

Lösningen baseras på hydroponik – ett odlingssystem där växter och grönsaker odlas i vatten, utan jord. Genom tillförsel av näringsämnen och rätt sorts LED-belysning kan man nu odla året om i hemmet. Från sådd till skörd.

Källa: IKEA:s YouTube-kanal

Fakta:

 


Kontaktinformation

Urban Eriksson VD
SLU Holding
018-67 25 45, 070-645 04 10    

Sidansvarig: lars.eling@slu.se