Verifiering för tillväxt

Senast ändrad: 09 februari 2017 - slu.se

Testa om det finns ett kommersiellt värde i ditt forskningsresultat!

Verifiering för tillväxt finns till för underlätta kommersialiseringen av idéer framtagna vid universitet och högskolor. På uppdrag av Vinnova ansvarar SLU Holding för att bevilja VFT 1-förverifieringsmedel för att utvärdera idéer från SLU.

Konceptet har visat sig framgångsrikt och uppskattas bland forskarna.

VFT 1 - Förverifiering

Medel kan sökas för att t.ex. undersöka och kvantifiera marknadsbehov,  göra en patenterbarhetsbedömning och en första patentansökan mm. Syftet är att så tidigt som möjligt bekräfta hypoteser om marknads- och kundbehov för att verifiera att uppfinningen utgör en hållbar grund för kommersialisering.

Ansökan

Ansökan görs löpande tillsammans med någon av SLU Holdings Innovations- & Affärsrådgivare.

 


Kontaktinformation
Sidansvarig: lars.eling@slu.se