Våra portföljbolag

Senast ändrad: 19 september 2016 - slu.se
portfolio.jpg

Basen för SLU Holdings verksamhet är den framstående forskningen som bedrivs vid SLU. I de fall då innovatörer med anknytning till SLU står inför bolagsbildning kan SLU Holding göra direkta investeringar eller bistå för att finna extern finansiering.

För varje investering intas en aktiv delägarroll, vilket utöver kapitalinsatsen även medför ett kompetenstillskott till företaget.

SLU Holding är delägare i följande bolag.

Akretus

Akretus AB erbjuder konsulttjänster, utförda av studenter, till näringsliv, myndigheter och privatpersoner. Genom uppdragen får studenterna arbetslivserfarenhet och kunderna får, förutom utförda tjänster, en möjlighet att komma i kontakt med sina framtida anställda. För SLU innebär Akretus en intressant kanal för kunskapsspridning till samhället.

Läs mer på Akretus webbsida.

CaptiGel

CaptiGel har utvecklat en teknik för att kapsla in molekyler och mikroorganismer. Partiklar inkapslade med CaptiGel fastnar på vissa ytor och det inkapslade materialet kan sedan frisättas på ett kontrollerat sätt.

Produkten har många användningsområden och kan till exempel användas vi vård av brännskador.

Läs mer på CaptiGels webbsida.

Duttal

Duttal har tagit fram en ny typ av fettbaserade molekyler och visat att dessa på ett effektivt sätt minskar vikten hos feta råttor och möss. Molekylerna är patentsökta och nu fortsätter utvecklingen av en produkt mot fetma.

NAHC - Nature Assisted Health Care

NAHC är ett kunskapsföretag som startats av forskare vid SLU och teamet vid rehabiliteringsträdgården i Alnarp.

De använder de senaste forskningsrönen och speciellt utformade trädgårdsmiljöer för att reducera stress. NAHC erbjuder arbetsterapi, sjukgymnastik och psykoterapi samt specifikt utvecklade trädgårdsaktiviteter för att mobilisera individens självläkande krafter.

Läs mer på NAHCs webbsida.

SweTree Technologies

SweTree Technologies är ett växt-och skogsbioteknikföretag som tillhandahåller produkter och tekniker för att förbättra produktivitet och prestanda hos växter och ved för skogsägare och fiberrelaterade industrier. Företaget startades av forskare i Umeå och SLU Holding äger fortfarande en liten del av bolaget.

Läs mer om SweeTree Technologies.

Vplant

Vplant har utvecklat ett vertikalt odlingssystem anpassat såväl för odling hemma som i industriell skala. Genom att odla på höjden är det möjligt producera mer grönsaker och örter på mindre yta och i utrymmen som i vanliga fall står tomma. Vplant är även idealt för att skapa en trivsam gröns miljö. Vplant kan användas fristående eller hängas på en vägg. Den unika läckagesäkra designen gör det enkelt att tillföra vatten och näring samtidigt som man inte behöver oroa sig för läckage eller fuktsäkring.

Läs mer om VPlant.


Kontaktinformation

Urban Eriksson VD
SLU Holding
018-67 25 45, 070-645 04 10    

Sidansvarig: lars.eling@slu.se