Spin outs från SLU

Senast ändrad: 09 februari 2017 - slu.se

SLU:s forskning spänner från det stora till det lilla; från klimatförändringar och landsbygdsutveckling till funktionsgenomik och bioteknik. En stor del av forskningsresultaten kan snabbt appliceras på lösningar som efterfrågas av marknaden.

Här under finns flera exempel på framsteg inom forskningen som resulterat i nystartade företag eller patenterade uppfinningar som köpts av redan etablerade bolag.

AroCell

AroCell är ett svenskt bolag som utvecklar standardiserade blodtester som bidrar till säkrare prognos och uppföljning av cancerpatienter. AroCells teknologi är baserad på forskning från SLU och Uppsala universitet. 

Läs om AroCell

BioGaia

BioGaia är ett innovativt svenskt hälsoföretag med mer än 20 års erfarenhet av att utveckla, marknadsföra och sälja probiotiska produkter med dokumenterade hälsoeffekter.

Produkterna baseras huvudsakligen på olika stammar av mjölksyrabakterien Lactobacillus reuteri (L. reuteri) varav de viktigaste är Lactobacillus reuteri Protectis för mag- och tarmhälsa och Lactobacillus reuteri Prodentis för munhälsa. Produkterna säljs av lokala distributionspartners i omkring 80 länder runt om i världen.

Läs mer om BioGaia

Blomstra

Växter behöver kväve, fosfor och kalium för att växa och frodas, men vilken är den ideala kombinationen av dessa ämnen? Den frågeställningen drev en forskargrupp från SLU. Resultatet används i en av Sveriges genom tiderna mest sålda växtnäringar.

Conniflex

Conniflex är ett skydd för att undvika skador på skogsplantor av snytbagge. Conniflex är effektivt och miljövänligt och innehåller inga insektsdödande kemikalier och är ett steg på vägen mot ett giftfritt skogsbruk. Skyddseffekten sitter dessutom i under hela den period som är mest kritisk för den nyplanterade plantan, de två första åren.

Conniflex kan liknas vid en skyddsväst av finkornig sand. Snytbaggen kan varken bita loss sandkornen eller gnaga mellan dem. Ändå är beläggningsskyddet, som denna typ av skydd kallas, så flexibelt att plantan kan växa och utvecklas normalt.

Läs mer om Conniflex

Isconova

Isconova utvecklar och tillverkar adjuvans, det som ökar effekten och verkningstiden av vacciner. Under våren 2014 köptes bolaget av amerikanska Novavax.

Novavax är ett kliniskt, biofarmaceutiskt företag som skapar nya vacciner och vaccin adjuvanter för att motverka ett brett spektrum av smittsamma sjukdomar i världen. Med hjälp av en patenterad vaccinteknologi, producerar företaget vaccin för att snabbt kunna bemöta både kända och nya sjukdomar. Novavax är noterat på Nasdaq.

Läs mer om Novavax

Organoclick

OrganoClick AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag noterat på Nasdaq First North som utvecklar, producerar och marknadsför funktionella material och kemitekniska produkter baserade på miljövänlig fiberkemi.
 
Exempel på produkter som OrganoClick marknadsför är den vattenavvisande tygbehandlingen OrganoTex®, det flam- och rötskyddade virket OrganoWood® (genom dotterbolaget OrganoWood AB) samt bindemedel för nonwovenmaterial.
 
OrganoClick grundades 2006 som en avknoppning från akademisk forskning vid Stockholm universitet och SLU inom modifiering av biofibrer.
 

Peepoople

Peepoo är en personlig engångstoalett som är självrenande och helt biologiskt nedbrytbar. Peepoo innehåller ämnen som renar avföringen från alla farliga patogener. Efter användning blir Peepoo till värdefullt gödsel. Forskningen bakom Peepoo utfördes i samarbete med SLU och KTH.
 

Svanova

Svanova bildades i början av år 2000 och grundar sig på forskning från SVA. De utvecklar, producerar, marknadsför och säljer diagnostiska produkter inom veterinärmedicin och livsmedelshygien till främst statliga laboratorier och djurägarföreningar.

Produkterna bidrar till en god djurhälsa och friska nyttodjur, maximerad produktion/output från nyttodjur och att förebygga överföring av sjukdomar från nyttodjur till människa (zoonoser). Idag är Svanova en del av Boehringer Ingelheim AB.

Läs mer om Svanova


Kontaktinformation

Urban Eriksson VD
SLU Holding
018-67 25 45, 070-645 04 10    

Sidansvarig: lars.eling@slu.se