Sveriges lantbruksuniversitet

Skogsmästarskolan

Skogsmästarskolans huvudsakliga verksamhetsområden är utbildning, forskning och uppdragsverksamhet.

SLU_060607_0009_n.jpg

Vår verksamhet

Vårt utbildningsprogram är Skogsmästarprogrammet. Vi ger också fristående högskolekurser inom olika ämnesområden samt Skogligt Basår i samarbete med naturbruksgymnasiet som en väg in på programmet. På forskningssidan ligger institutionens ämnesområden främst inom hållbart skogsbruk och landsbygdsutveckling. Vår uppdragsverksamhet har de senaste åren fokuserat på internationella projekt med insatser i olika länder. 

Utöver detta bedriver Skogsmästarskolan också konferensverksamhet.

Energiföretagen Sverige har en kurs om "Skogsnormen" på Skogsmästarskolan den 4 - 6 april 2017, mer info. och möjlighet till anmälan finns på denna länk

http://www.svenskenergi.se/Vi-erbjuder/Kurs-och-konferens/Kurser/S/skogsnormen/?id=42948&epslanguage=sv

Kalender
Publicerad: 22 september 2016 - slu.se