Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för växtskyddsbiologi

research_400.jpg

Institutionen för växtskyddsbiologi

Miljön har en stark internationell prägel, med samarbetsprojekt, doktorander, postdoktorer och gästforskare från hela världen.

Ett långsiktigt mål för vår forskning är att bidra till utveckling av ökad och hållbar produktion inom jordbruk, trädgård och skog.

Aktuella projekt inom området är bland annat ett om försvarsmekanismer och resistens hos potatis mot potatisbladmögel samt ett flertal projekt inriktade mot utveckling av integrerade bekämpningsstrategier inom fruktodling.

Inom det grundvetenskapligt inriktade Linnéprojektet IC-E3 (Insect Ecology, Ethology and Evolution) samarbetar en stor grupp forskare inom kemisk ekologi för att med insekters doftsinne som modellsystem förstå den ekologiska och evolutionära betydelsen av beteendemodulering – från mikrosekund till evolutionär tid.

Vi bedriver också forskning om doftsinnet hos sjukdomsvektorer, framförallt myggor och svidknott. Hur man kan styra deras beteende med hjälp av attraherande och avskräckande dofter och därigenom minska spridning av sjukdomar som t.ex. gula febern, malaria och blåtunga.

Växtskyddsbiologi medverkar med kurser på alla utbildningsprogram vid LTV-fakulteten och organiserar flera internationella doktorandkurser.

Publicerad: 02 december 2016 - Sidansvarig: erik.alexandersson@slu.se