Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för vilt, fisk och miljö

Institutionen är en del av fakulteten för skogsvetenskap med bas i Umeå. Vi bedriver forskning, utbildning och miljöövervakning inom vilt- och fiskområdet. Forskningen som är både tillämpad och grundläggande är samlad under olika kompetensområden: Skoglig zooekologi med biologisk mångfald, Fiskbiologi och genetik, samt Vilt- och fisketurism.