Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för vatten och miljö

Vi studerar hur miljötill­stån­det förändras i Sverige och analyserar vad det beror på. Våra ackrediterade laboratorier mäter förändringar i vattnens kemi och organism­samhällen, samt spridning och effekter av olika miljö­gifter som metaller, bekämpningsmedel och läkemedels­rester.