Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för skogens biomaterial och teknologi, SBT

Institutionen utför grund- och forskarutbildning samt forskning som bidrar till en utvecklad biobaserad ekonomi med skogens biomaterial som en viktig resurs. 

_mld0535.jpg

Biomassateknologiskt centrum (BTC)

Vår egen pilotanläggning för forskning kring förädling av biomassa.