Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för Biosystem och teknologi utforskar samspelet mellan mark, växter, djur, miljö, klimat och människor i system för hållbar produktion av mat och förnyelsebara råvaror. Frågeställningarna inom undervisning och forskning kretsar kring hållbart och effektivt utnyttjande av begränsade resurser vid produktion i växthus, på åkrar och i stallar.

Övrigt.....

Här kommer efterhand mer intressant info att läggas........

Övrigt.....

Här kommer efterhand mer intressant info att läggas........

Övrigt.....

Här kommer efterhand mer intressant info att läggas........

Övrigt.....

Här kommer efterhand mer intressant info att läggas........
Publicerad: 04 februari 2017 - Sidansvarig: andrus.kangro@slu.se