Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi (AEM)

Forskning och utbildning med människan och hennes livsmiljö i fokus
Läs mer om AEM

CLK-docent-1.jpg

AEM:s nya docent – Christina Lunner Kolstrup

Christina Lunner Kolstrup har under många år intresserat sig för förebyggande arbete när det gäller arbetsmiljö samt fysisk och mental hälsa hos dem som arbetar i lantbruket. Fokus har legat på arbete med djur och särskilt de problem med värk och smärta i kroppen som arbetet kan orsaka. Här ses hon efter docentföreläsningen tillsammans med Jan Stockfors, Patrik Grahn och Kristina Blennow.