Sveriges lantbruksuniversitet

Enheten för skoglig fältforskning

Enheten för skoglig fältforskning bildades 2004 och utgörs dels av alla skogliga försöksparker och fältforskningsstationer, dels alla långtidsförsök som Fakulteten för skogsvetenskap har.