Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning (LAPF) bedriver forskning, utbildning och samverkan inom alla typer av landskap och särskilt med inriktning på mångfunktionella och dynamiska landskap och dess betydelse och användning för människan.