Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap

Institutionen är en del av den skogsvetenskapliga fakulteten vid Sveriges lantbruksuniversitet och är stationerad i Alnarp, i sydvästra Skåne. 
Här bedrivs undervisning och forskning inom ämnena skogsskötsel, skoglig planering, naturvård, skogshistoria, skogspolitik och tropisk skogskötsel. Institutionen har en internationell prägel både när det gäller forskningen och undervisning.

Publicerad: 09 februari 2017 - Sidansvarig: desiree.mattsson@slu.se