Sveriges lantbruksuniversitet

Kurs

Kurser utgör en högskoleutbildnings byggstenar. Varje kurs har en avgränsad omfattning, kursplan. En kurs kan ingå i ett utbildningsprogram eller läsas som fristående kurs.


Det finns 16 sidor som är taggade med Kurs:
doktorshatt_lagerkrans_2.png

Forskarutbildning vid SRH

Foto: Julio Gonzalez, SLU. Vi utbildar licentiater och doktorer med internationellt sett hög kompetens inom ämnena skogshållning, ekonomi, matematisk statistik och teknologi. Utbildningen är två respektive fyra år och omfattar 15 respektive 30 ...

Srh-Björkblad400x400.jpg

Examensarbete vid SRH

Foto: Ylva Melin, SLU. Välkommen att göra ditt examensarbete vid SRH! Examensarbetet är ett självständigt arbete som omfattar 20 veckors heltidsstudier (30hp). Inom institutionen finns det utrymme för ämnesval inom Fjärranalys och GIS, Skoglig ...

Grundutbildning vid Skoglig fjärranalys

Grundutbildning vid Skoglig fjärranalys

Avdelningen bedriver undervisning inom områdena Geografisk Informationsteknologi (GIT) och Fjärranalys. På Jägmästarprogrammet ger vi en grundläggande GIT-kurs för alla studenter, även en GIT-kurs på avancerad nivå erbjuds. Fjärranalys undervisas ...

Välkommen till Öppet hus i Alnarp!

Välkommen till Öppet hus i Alnarp!

Vill du studera till hortonom, landskapsarkitekt, landskaps- och trädgårdsingenjör eller lantmästare? Fredagen den 17 mars 2017 kan du hälsa på SLU i Alnarp! Välkommen att träffa lärare och studenter inom landskapsplanering, trädgård och ...

CIMG0036x.jpg

Träff för djurskyddsansvariga vid slakteri för nöt, gris och lamm

Träff för djurskyddsansvariga på slakterier för nöt, gris och lamm Den 29 mars 2017 anordnar SCAW tillsammans med KRAV en träff för de djurskyddsansvariga vid slakterier för nöt, gris och lamm. Målgrupp: Djurskyddsansvariga på slakterier ...

DSCN4544x.jpg

Träff för djurskyddsansvariga vid slakteri för fjäderfä

Träff för djurskyddsansvariga på slakterier för fjäderfä Den 28 mars 2017 anordnar SCAW tillsammans med KRAV en träff för de djurskyddsansvariga vid fjäderfäslakterier. Målgrupp: Djurskyddsansvariga på slakterier för fjäderfä - Plats: ...

Zebrafisk.jpg

Grundkurs i djurförsöksetisk prövning

Zebrafisk är ett vanligt försöksdjur Grundutbildning i djurförsöksetisk prövning för nämndledamöter. Alla ledamöter i de djurförsöksetiska nämnderna ska enligt Jordbruksverket ha genomgått kursen inom varje mandatperiod. Detta gäller ...

Kurser

Kurser

Dela: E-post Facebook LinkedIn Twitter

Stromakvariet fiskeriforsoksstationen.jpg

Utbildning vid institutionen för akvatiska resurser

Institutionen för akvatiska resurser erbjuder ett flertal kurser inom grundutbildningen. Vi är också värd för forskarskolan i ekologi: grunder och tillämpning, tillsammans med institutionen för ekologi och institutionen för växtproduktionsekologi. ...

Sommar- och intensivkurser

Sommar- och intensivkurser

Som student har du goda möjligheter att läsa kurser på utländska lärosäten som SLU har avtal med. Det finns flera sommarkurser och intensivkurser över hela världen, där flera av dem även har stipendier knutna till sig. Norden - Inom Nordplus-samarbetet ...

Ylva Melin, SLU.

Praktisk arbetsgång för examensarbete vid SRH

Foto: Ylva Melin, SLU. Här hittar du övergripande information för det praktiska och administrativa arbetet som berör ditt examensarbete. När du har hittat ditt ämne och en lämplig handledare gör du ansökan till examensarbetet på www.studera.nu, ...

Planering av examensarbete vid SRH

Planering av examensarbete vid SRH

Här finns förslag på årsplanering av examensarbete bland annat efter fältsäsong. Läs mer om: Landskapsplanering och -arkitektur Skogshushållning Skogsvetenskap Teknik och teknologi Institutionen för skoglig resurshushållning S-fakulteten Avancerad ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2