Sveriges lantbruksuniversitet

Internationellt

Här listas webbsidor, inklusive nyheter och kalenderhändelser, som har anknytning till internationell verksamhet att göra.


Det finns 35 sidor som är taggade med Internationellt:
SLU_140905_1456_vwr-Rosling-300x300.jpg

Hans Rosling till minne

Hans Rosling, professor i Internationell hälsa vid Karolinska institutet, har gått bort. Han var en väl sedd gäst hos SLU såväl som föreläsare som inom forskningssamarbete och undervisning. Professor Hans Rosling (1948-2017) är borta, men hans ...

Idé, vision, mål och strategier

Idé, vision, mål och strategier

Här presenteras SLU:s verksamhetsidé, vision, värdegrund, mål och strategi. Verksamhetsidé - SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa. Detta sker genom utbildning, forskning ...

Ekosystemdynamik

Ekosystemdynamik

Hur ser havets födovävar ut och hur förändras de över tid? Vilka mänskliga aktiviteter och miljövariabler påverkar födovävarna? Ser förändringarna över tid likadana ut i våra olika havsområden, och i olika delar av födoväven? Är de ...

SLU_170127_0825_jsg.jpg

Litauens talman besökte SLU

Prefekten för institutionen för molekylära vetenskaper, Vadim Kessler (till höger), visar upp masspektrometrilabbet för professor Viktoras Pranckietis. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU Professor Viktoras Pranckietis, talman i det litauiska parlamentet, ...

Bakteriodling. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU.

God djurhållning kan hindra resistensutvecklingen

Med bra djurvälfärd kan behovet av antibiotikabehandling minskas. Foto av bakterieodling: Jenny Svennås-Gillner, SLU. Inom djurhållningen används globalt mer antibiotika än inom sjukvården. Det beror på att antibiotika i många länder rutinmässigt ...

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ)

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ)

Vid NJ-fakulteten bedrivs forskning, undervisning och miljöanalys inom jordbruk och miljö i vid bemärkelse. Exempel är hållbar livsmedelsproduktion, bioenergi och industriråvaror. Det handlar om hållbar användning av mark, vatten och biologiska ...

Gästforskare vid Skoglig fjärranalys

Gästforskare vid Skoglig fjärranalys

Här följer en sammanställning av tidigare gästforskare vid ämnesområdet Skoglig fjärranalys. Alessandro Montaghi, Post doc, 20100819-20120818, Stipendium Michael Gilichinsky, Analytiker, 20110401- 20111231, Stipendium Michael Gilichinsky, Post ...

DSCN0595.JPG

Ny ISO specifikation för bättre djurvälfärd

Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, har medverkat till en ny specifikation för bättre djurvälfärd. ISO (International Organization for Standardization) tar fram internationella specifikationer inom en rad olika områden, bl.a. djurvälfärd. ...

IAB-bild-q.jpg

Internationellt KCF-möte

I mitten av november höll KCF det första mötet med IAB, International Advisory Board. I mötet deltog Risto Rautiainen, University of Nebraska, USA och Wolfgang Bokelmann, Humboldt University, Tyskland, samt ett flertal representanter för KCF. Syftet ...

"Svensk klimatpolitik behöver fler träd"

"Svensk klimatpolitik behöver fler träd"

Svensk klimatpolitik behöver fler träd" - "Agroforestry är en klimat- och biståndsinsats med starkt stöd i forskningen. När jordbrukare planterar träd på sina gårdar kan utarmade jordar ge dubbelt så stora skördar", skriver representanter för ...

Nya Biotronen i Alnarp invigd

Nya Biotronen i Alnarp invigd

Den 7 november invigdes den nya klimatanläggningen, Biotronen, på SLU i Alnarp. Medarbetare vid LTV-fakulteten och särskilt inbjudna gäster, forskare och entreprenörer deltog i ceremonin på Navet. Biotronen är en anläggning för forskning där ...

Internationella möjligheter

Internationella möjligheter

Som student vid SLU har du stora möjligheter att tillbringa delar av din studietid utomlands. Att studera utomlands är ett unikt tillfälle att vidga dina ämneskunskaper, utveckla språket och samla erfarenhet som du har nytta av under resten av ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3