Sveriges lantbruksuniversitet

Utbildning

Här listas webbsidor, inklusive nyheter och kalenderhändelser, som har med utbildning att göra.


Det finns 92 sidor som är taggade med Utbildning:
doktorshatt_lagerkrans_2.png

Forskarutbildning vid SRH

Foto: Julio Gonzalez, SLU. Vi utbildar licentiater och doktorer med internationellt sett hög kompetens inom ämnena skogshållning, ekonomi, matematisk statistik och teknologi. Utbildningen är två respektive fyra år och omfattar 15 respektive 30 ...

Intresseområden

Intresseområden

Hur vi odlar vår mat och vilka resurser vi använder har betydelse i framtiden för oss alla, i Sverige och i världen. Naturresurser, odling, mat, energi, teknik, ekonomi och samhällsutveckling - ett pussel där alla bitar behövs för att forma ...

Studentlivet på SLU

Studentlivet på SLU

Din studietid är viktig. Gör den rolig, intressant och spännande! Vid SLU har du alla förutsättningar att lyckas med det. Välkommen hit! Här finns SLU Studentbloggar ...

Studentbloggar

Studentbloggar

Hur är det att läsa en utbildning på SLU - egentligen? Här får du läsa studenternas egna tankar, reflektioner och upplevelser om hur det är att plugga på Sveriges främsta miljöuniversitet. Här kan du även se vad som händer inom SLUSS - ...

Srh-Björkblad400x400.jpg

Examensarbete vid SRH

Foto: Ylva Melin, SLU. Välkommen att göra ditt examensarbete vid SRH! Examensarbetet är ett självständigt arbete som omfattar 20 veckors heltidsstudier (30hp). Inom institutionen finns det utrymme för ämnesval inom Fjärranalys och GIS, Skoglig ...

DSC_0038-4.jpg

Introduction to Experimental Methods in Economics and Related Social Sciences

This course is given in collaboration with the Centre for Environmental and Resource Economics & the Swedish University of Agricultural Sciences. It serves as an introduction to experimental methods in economics and related social sciences, its tools, ...

Doktorandkurser

Doktorandkurser

The Department of Forest economics offers courses usually both in spring and fall. General questions on application or studying in Umeå, please contact Göran Bostedt. Specific questions on the course, please contact the course responsible teacher. ...

DSC_0038-4.jpg

Advanced Experimental Methods in Economics and Related Social Sciences

This course is given in collaboration with the Centre for Environmental and Resource Economics & the Swedish University of Agricultural Sciences. It serves as an introduction to experimental methods in economics and related social sciences, its tools, ...

Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för Biosystem och teknologi utforskar samspelet mellan mark, växter, djur, miljö, klimat och människor i system för hållbar produktion av mat och förnyelsebara råvaror. Frågeställningarna inom undervisning och forskning kretsar ...

Förändrad behörighet för Landskapsarkitektprogrammet i Uppsala

Förändrad behörighet för Landskapsarkitektprogrammet i Uppsala

Från och med antagning till höstterminen 2017 har SLU:s Landskapsarkitektprogram i Uppsala, 300 hp, nya behörighetskrav. Områdesbehörighet A3 kommer att gälla fortsättningsvis. - Det är samma områdesbehörighet som för Landskapsarkitektprogrammet ...

IMG_8459.JPG

Anmälan till träff för djurskyddsansvariga vid slakterier

Här anmäler du dig till någon av träffarna för djurskyddsansvariga på slakterier. Träffarna är uppdelade på två tillfällen: fjäderfä den 28 mars -17 respektive nöt, gris och lamm den 29 mars -17. Det är samma formulär för båda träffarna. ...

Specialsidor

Specialsidor

Läs mer om: Djuromvårdnad Ekologi Förnybar energi Klimatforskning Teknik och teknologi Trädgårdsvetenskap Institutionen för biosystem och teknologi LTV-fakulteten VH-fakulteten Forskning Samverkan Utbildning Alnarp Kontaktinformation Dela: E-post ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8