Doktorandkurs: Information retrieval and methods for scientific communication

Senast ändrad: 06 februari 2017 - slu.se
doktorandkurs-eka-borje--liggande

På den här kursen får du som doktorand värdefulla färdigheter och insikter, som kommer att göra din vardag som forskare enklare och effektivare. Kursen riktar sig till dig som är antagen som doktorand vid SLU och motsvarar 2 HECS.

Vad ingår i kursen?

Kursen har en bred ansats till informationssökning och vetenskaplig kommunikation. Den tar upp alla steg i forskningsprocessen, från sökstrategier till kommunikation av de vetenskapliga resultaten.

Undervisande lärare på kursen är specialister inom:

 • litteratursökning i databaser och sökmotorer för webben
 • referenshantering
 • publiceringsstrategier och open access
 • bibliometri
 • upphovsrätt och patent
 • arkivering av forskningsdata

Hur går kursen till?

Kursen är helt webbaserad, utan några fysiska träffar. Samtliga läraktiviteter, inlämning av uppgifter och kommunikation sker via lärplattformen Fronter. Kursen går på deltid, vilket ger dig stor frihet att planera din arbetstid och att delta i kursen oavsett arbetsort. Kursen ges på engelska.

Kursplan

2 Higher Education Credit (HEC)

Place: SLU University Library

Prerequisites: Admitted to PhD studies at SLU

Language: English (svenska om endast svenskspråkiga deltagare)

Objectives

Aim

To develop participants knowledge of factors affecting search process, scientific communication, source criticism and critical evaluation of publications. To develop the skills needed for effective and methodical work with information retrieval and handling of references and scientific material. To illustrate and problematise research information management, as well as the conditions and practices of scientific communication and publication.

Learning outcomes

After completing the course the participants should be able to:

 • discuss the conditions and patterns of today´s scientific communication and publishing
 • plan, perform and analyse search strategies
 • identify, describe and compare search tools within their research area
 • within a research context critically evaluate search result and publications
 • apply and problematise around bibliometric tools and methods for analysing scientific publications
 • use basic functions in a reference management software
 • handle research material in accordance with Swedish law: copyright legislation, the Principle of Public Access and the archival
 • law

Content

 • search process, search strategies
 • international reference databases
 • e-journals, e-books, other resources
 • searching the web, web tools for communication
 • reading skills/critical and analytical reading
 • reference management
 • bibliometrics and bibliometric tools
 • scientific communication, open access, strategic publishing
 • management and preservation of research data
 • copyright

Examination

Oral and written presentation of assignments

Fakta:

Kursdatum 2017

13 februari - 7 april.

OBS! Kursen är fulltecknad. 

Sidansvarig: bib-webbredaktionen@slu.se