Systematiska översikter

Senast ändrad: 23 september 2016 - slu.se

Ska du göra en systematisk översikt och behöver hjälp med litteratursökning? Vill du försäkra dig om att du inte har missat relevanta artiklar inom ditt ämnesområde?

Syftet med en systematisk översikt är att summera all tillgänglig och relevant forskning för en specifik frågeställning. En central del av en systematisk översikt utgörs av en omfattande strukturerad litteratursökning, som redovisas i den publicerade artikeln eller rapporten.

Man söker alltid i flera databaser, med sökstrategier som är inriktade på hög sensitivitet och med i förväg fastställda urvalskriterier. Det finns flera internationella standarder till exempel PRISMA och Cochrane Handbook .

Systematiska översikter är en grundläggande och väletablerad del av evidensbaserad medicin, men används mer och mer även inom andra ämnesområden, se till exempel CEE3ieMistra EviEM .

agneta_1x1.jpg

Vi hjälper gärna till!

För kortare frågor: Boka en bibliotekarie !

Om du vill ha en mer uttömmande sökning utförd eller kanske beställa sökningar för en systematisk litteraturöversikt, kontakta oss så kan vi resonera oss fram till lämpliga former. 

Sidansvarig: BIB-WEBBREDAKTIONEN@SLU.SE