Citeringsdatabaser och verktyg för analys

Senast ändrad: 28 oktober 2016 - slu.se
citeringsdatabas-hogbergp3-1x1.JPG

I SLU-bibliotekets samlingar finns citeringsdatabaser som tillhandahåller verktyg för olika typer av analyser.

En citeringsdatabas är en bibliografisk databas som tillsammans med övrig bibliografisk information för varje ingående publikation listar alla dess referenser på ett strukturerat och sökbart sätt. Detta gör det möjligt att söka upp hur ofta en artikel eller författare citerats, och är grunden för bibliometrisk analys.

Web of Science

Web of Science  är en plattform för flera databaser varav några är citeringsdatabaser, till exempel; Web of Science Core Collection, Biosis Citation Index, Data Citation Index och Scielo Citation Index.

Antal hittade citeringar anges i högermarginalen för varje dokument i träfflistan, oavsett vilken databas man sökt i. För att få reproducerbara resultat är det viktigt att veta vilka databaser som ingår i analysen.

För bibliometrisk analys används för det mesta endast Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index och Arts & Humanities Citation Index, vilka alla återfinns i Web of Science Core Collection . Man kan begränsa sin sökning till dessa databaser under 'More settings' på Web of Science söksida.

Det finns verktyg för citerings- och nätverksanalyser lätt tillgängliga i Web of Science' citeringsdatabaser:

Citation Report  (med möjlighet att bestämma h-index)
Citation Map
Refine & Analyze

Journal Citation Reports  innehåller bl a information om impact factor för mer än 11000 tidskrifter och ligger som en egen databas på plattformen Web of Science.

Scopus

Scopus är en mycket stor databas med täckning inom naturvetenskap, medicin, teknologi, samhällsvetenskap och humaniora. På samma sätt som i Web of Science' citeringsdatabaser anges antal citeringar i högermarginalen för varje hittat dokument. Innehållet i Scopus och Web of Science överlappar till stor del men inte helt. En bibliometrisk analys kommer därför inte att ge exakt samma resultat i båda databaserna.

Verktyg för citeringsanalyser i Scopus innefattar: 

Citation Overview  (med h-index)
Compare Journals .

Google Scholar

Google Scholar  innehåller också information om referenser och citeringar. Google Scholar är en sökmotor, dvs inte en strukturerad referensdatabas som Thomson Reuters citeringsdatabaser. Den indexerar vetenskaplig information från ett stort antal källor. Förutom vetenskapligt granskade artiklar finner den också böcker, rapporter, avhandlingar, konferensmaterial och annat. Man får en bred sökning, ordnad i relevansordning enligt Google Scholars kriterier. Sökresultatet bör alltid granskas innan man gör en citeringsanalys, ännu mer så i Google Scholar än i de tidigare beskrivna datakällorna!

Med Google Scholar Citations  kan man samla och analysera citeringar för sin egen publicering,

Verktyg för visualisering

För att analysera och visualisera nätverk och samarbeten mellan enskilda forskare, institutioner och länder finns fria programvaror.

SCImago Journal & Country Rank är en portal med indikatorer för tidskrifter, länder och ämnesområden, beräknade på data från Scopus. Här finns det möjlighet att visualisera nätverk över samcitering.

Sidansvarig: bib-webbredaktionen@slu.se