Open access och upphovsrätt

Senast ändrad: 22 september 2016 - slu.se

Traditionellt innebär vetenskaplig artikelpublicering att författare överlåter sina ekonomiska rättigheter till förlagen. För att kunna göra dina publikationer open access måste du veta vad som gäller upphovsrättsligt.

Som författare skriver du under ett publiceringsavtal när manus blivit accepterat för publicering i en tidskrift. Detta avtal reglerar dina rättigheter gentemot förlaget.

Om du vill parallellpublicera din artikel, det vill säga deponera en kopia i t.ex. Epsilon för att göra den open access, behöver du veta vad dina rättigheter är. Har du publicerat din artikel i en ren open access-tidskrift behåller du ofta upphovsrätten till din artikel. Har du publicerat i en traditionell tidskrift behöver du veta vad förlaget tillåter. Det bästa är förstås att kontrollera det innan du skriver på någonting!

Vad får jag göra med min publikation?

För att ta reda på vad just din tidskrift har för policy kan du gå in på SHERPA/RoMEO. Där finns en förteckning över de flesta förlag och tidskrifter, och deras policy till annan publicering. I dagsläget tillåter ca 75 procent av alla förlag som listas där att författare publicerar en kopia av sin artikel i ett öppet arkiv mot vissa villkor. 

Även om ditt förlag tillåter parallellpublicering är det inte vanligt att du får använda artikeln exakt som den ser ut i tidskriften. De flesta förlag ger istället tillstånd att deponera en så kallad författarkopia, med det menas vanligen den senast inskickade versionen av din text till tryck, efter peer review-ändringar. Det är också vanligt att förlagen har infört ett embargo som innebär att tidpunkten för parallellpubliceringen kan ske först ett visst antal månader efter den officiella publiceringen. 

Om din publikation har ett embargo från förlaget kan du ändå lägga in den i Epsilon/SLUpub direkt. Bibliotekets granskare kommer att ställa in korrekt datum. Texten blir inte tillgänglig online förrän embargotiden gått ut.

Tillägsavtal Author Addendum

I vissa fall kan författaren använda ett tilläggsavtal för att be om att få behålla rätten att även publicera sin artikel i Epsilons öppna arkiv och på så sätt göra den open access. Du kan använda SPARC:s tilläggsavtal och bifoga detta till förlagets publiceringskontrakt. Läs SPARC:s information om hur avtalet används. 

Sidansvarig: bib-webbredaktionen@slu.se