FörfattarID

Senast ändrad: 24 november 2016 - slu.se
fingerprint-2x3.jpg

För din synlighet som forskare är det viktigt att man på ett enkelt, otvetydigt och bestående sätt kan identifiera vilka verk du har skapat eller medverkat till. Ett sätt att säkerställa detta är att knyta dina verk till ett digitalt författarID.

ORCID

ORCID (Open Researcher and Contributor ID) upprätthåller ett internationellt register av unika bestående identifierare för forskare. Dessa används vid ansökningar, publicering och arkivering, och det är därför betydelsefullt att ha ett väl uppdaterat ORCID. ORCID är obligatoriskt vid registrering i Prisma, Vetenskapsrådets och Fortes gemensamma ansökningssystem.

ResearcherID

ResearcherID är en service från Thompson Reuters, där man har möjlighet att samla sina publikationer, sökbart via Web of Science. Data från Web of Science används som grundval för bibliometriska analyser så det är viktigt att vara korrekt representerad även där.

ResearcherID och ORCID kommunicerar med varandra och man kan använda sitt ResearcherID för att på ett snabbt och enkelt sätt registrera sina publikationer i ORCID.

Så här gör man

Det är mycket viktigt att du kontinuerligt knyter dina nya publikationer till dessa författarID, så att din publicering blir korrekt presenterad.

Scopus Author Identifier

Scopus, som också används för bibliometriska ändamål, skapar automatiskt Scopus Author Identifiers med hjälp av en algoritm som tar hänsyn till namn, hemvist och ämnesområden som man publicerat inom. Detta är inte helt tillförlitligt. Vi rekommenderar att man kontrollerar sitt tilldelade ID i Scopus. Det finns möjlighet att själv korrigera biografiska detaljer och publikationslista under fliken Author Details/Request Author Detail Corrections.

mattias1x1.jpg

Hur kan du få hjälp?

SLU-biblioteket anordnar seminarier för att informera om profileringsmetoder, och workshops där du kan skapa dina ID på plats. Du kan också kontakta oss för att få individuell hjälp.

Sidansvarig: BIB-WEBBREDAKTIONEN@SLU.SE