Vad händer efter att jag registrerat?

Senast ändrad: 25 maj 2016 - slu.se
forskare-mattias-pettersson-SLU1x1.jpg

Alla registrerade publikationer granskas och kompletteras av SLU-biblioteket innan de slutgiltigt läggs in i systemet (valideras). Därefter levereras publikationsdatan bland annat till SwePub, SLU:s webb och SLU:s öppna arkiv.

Granskning av SLU-biblioteket

Biblioteket granskar alla publikationsposter som registreras i SLUpub. Extra vikt läggs vid att kontrollera författarnas institutionstillhörighet som alltid ska överstämma med den som angets på publikationen. Att institutionstillhörigheten är rätt är en nyckel när underlag för medelsfördelningar, utvärderingar etc tas ur systemet.

Publikationsdata exporteras till SwePub

Validerade publikationsposter exporteras till den nationella databasen SwePub.  

SLUpub och SLU:s öppna arkiv Epsilon

Publikationer som registreras i SLUpub med bifogad fulltext förs över till Epsilon om du klickar Ja under Accept agreement and submit to Epsilon. Om din publikation har ett embargo från förlaget kan du ändå lägga in den direkt. Bibliotekets granskare ställer in korrekt datum och texten blir inte tillgänglig online förrän embargotiden gått ut. Läs mer om att publicera open access i Epsilon.

Publikationslistor på webben

Innehållet i SLUpub exponeras i olika former på SLU:s webbplats, vilket ökar synligheten av SLU:s publicering både inom och utanför SLU.

Sidansvarig: bib-webbredaktionen@slu.se