Guide för registrering i SLUpub

Senast ändrad: 10 januari 2017 - slu.se

I SLU:s publikationsdatabas SLUpub registreras alla publikationstyper utom avhandlingar och studentarbeten. Publikationen ska vara publicerad för att kunna registreras.

 • Logga in. SLUpubs adress är http://slupub.slu.se. Där loggar du in med ditt vanliga AD-användarnamn och lösenord (samma som när du loggar in på din dator på din arbetsplats). Kontakta biblioteket om du inte kan logga in.
 • Redigera din profil. Kontrollera din personliga data genom att klicka på Redigera min profil på startsidan. Dessa data har importerats från personalsystemet IDIS. Är det något som inte stämmer ber vi dig kontakta din avdelnings IDIS-administratör. Särskilt viktigt är att du kontrollerar att ditt/dina visitkort är korrekta.
  • Visitkort innehåller information om organisationstillhörighet, och man har till exempel ett för den institution man nu är verksam vid och ett för den där man jobbade tidigare. Visitkort för dig som tillhör SLU har alltid tillägget id@SLU. Visitkort för din nuvarande SLU-tillhörighet har skapats automatiskt i SLUpub. Om du har publicerat vid en annan organisation, utanför SLU, och vill lägga in även dessa publikationer behöver du ett separat visitkort för varje tillhörighet. Kontakta biblioteket om du behöver sådana visitkort.
  • Lägg in ORCID och Thomson Researcher ID. Om du har ett författar ID så rekommenderar vi att du registrerar det i SLUpub under Edit my profile.

Registrera publikationer som finns i Web of Science

Publikationer som finns i Web of Science Core Collection går att importera till SLUpub. Då slipper du fylla i alla fält manuellt, även om du behöver komplettera med viss information. Därefter skickar du vidare till biblioteket för granskning/validering.

 1. På översiktssidan väljer du Lägg till under Publikationer. På nästa sida, välj Importera från Web of Science.
 2. Välj vilket visitkort du vill knyta till publikationen du ska importera. Visas inte det kort du vill ha får du söka på ditt namn. Välj ett kort genom att klicka på plustecknet framför namnet. På nästa sida visas ditt val. Gå vidare genom att klicka Nästa.
 3. Sök efter publikationer. Information om författare och anknytning är förvald. Den förvalda anknytningen bör vara swed* univ* agr* sci* för SLU. Söker du en specifik publikation är det oftast enklast att söka på titeln direkt. När du är klar, klicka på Sök.
 4. Du får nu upp en lista från Web of Science. I träfflistan under Aktion att utföra ser du villkoren för varje publikation, det finns några möjliga alternativ:
  • Importera och relatera till dig innebär att publikationen inte finns i SLUpub ännu. Markeras för Import om det är din publikation.
  • Relatera mig som medförfattare innebär att publikationen redan finns i SLUpub, men att du inte har angetts som medförfattare. Markera publikationen för att i nästa steg kunna knyta den till dig om det är din publikation.
  • Möjlig dubblett – behöver granskas innebär att systemet tror att publikationen redan finns i SLUpub. Markera för Import för att i nästa steg undersöka om så är fallet.
  • Redan min publikation innebär att publikationen redan finns i systemet och att den är knuten till dig. Du behöver inte markera sådana publikationer.
 5. När du markerat en eller flera publikationer och är klar, klicka på Import längst ned på sidan för att gå vidare.
 6. Bekräfta och importera. Sidan visar de publikationer du har valt.
  • Om listan bara innehåller publikationer som är nya i systemet och/eller publikationer som redan finns i systemet och nu ska knytas till dig slutför du importen genom att klicka på Bekräfta längst ner på sidan.
  • Om listan innehåller möjliga dubbletter (visas under Aktion att utföra) undersöker du dessa innan du går vidare. Klicka på Möjlig dubblett – behöver granskas och följ anvisningarna i systemet. Slutför sedan importen genom att klicka Bekräfta.
 7. Bekräftelse av importen. Visar att din import gick bra. Från den här sidan går du vidare genom att klicka på länken för Granska och komplettera de importerade publikationerna. 
 8. Kontrollera att all ifylld information är korrekt.
 9. Komplettera obligatorisk information som inte är automatiskt ifylld. Det är bara fält med röd asterisk som är obligatoriska att fylla i, men ju mer information som finns desto bättre kvalitet får posten när det kommer till utvärderingar etc.
 10. Registrera alla författare som var knutna till SLU vid publikationstillfället genom att lägga till deras visitkort under Validering av författare. Det är mycket viktigt att välja visitkort med rätt organisationstillhörighet (institutionsnivå) angiven (dvs. den organisationstillhörighet som anges i artikeln). Ibland dyker SLU-medförfattarna upp i fliken Slå upp, annars använder du flikarna Sök författare eller A till Ö för att söka fram dem. Välj rätt person/visitkort genom att klicka på plustecknet framför namnen.
 11. Externa författare läggs till av SLU-biblioteket.
 12. För att publicera open access i SLU:s öppna arkiv Epsilon laddar du upp fulltexten under Överföring till Epsilon. Ange vilken version du laddar upp under Deponerad filversion, och klicka för Ja under Epsilonöverföring. Det är viktigt att du tar reda på förlagets villkor för open access-publicering innan du laddar upp något. Om din publikation har ett embargo från förlaget kan du ändå lägga in den direkt. Bibliotekets granskare ställer in korrekt datum så att texten inte blir tillgänglig online förrän embargotiden gått ut.
 13. Välj fliken Tematisk klassifikation. Under programkopplingar och intressenter anger du om publikationen tillhör ett forskningsprogram inom FOMA, någon av SLU:s Future-satsningar eller Viltskadecenter. Enklast är att välja program i A till Ö-listan.
 14. Under Svensk standard för indelning av forskningsämnen (SSIF) väljer du en eller flera (max 3) ämneskategorier som beskriver innehållet i din publikation.
 15. När du är klar klickar du på Stäng/Skicka (validering) längst ner på sidan. Välj För validering av biblioteket, eller om din institution har en enhetsgranskare För validering av enheten. Klicka sedan Klar. Nu skickas publikationen till bibliotekets granskare och du kan inte längre göra några ändringar. Valet Visa publikt över internet är inte aktivt och du kan bortse från detta val.

Registrera publikationer manuellt

Välj publikationstyp. På din Översikt-sida under rubriken Publikationer, klicka på Lägg till. Under rubriken Lägg till manuellt väljer du vilken typ av publikation du vill lägga till och klickar på den länken. 

 • Nyckelinformation. På sidan för Nyckelinformation fyller du i all relevant information om din publikation. Det är bara rutorna med en röd asterisk som är obligatoriska, men ju mer information du fyller i, desto bättre kvalitet får posten.
  • Författare. Lägg till visitkort för alla SLU-medförfattare under rubriken Validering av författare och fliken Sök författare.
  • Skriv in efternamnet på den person du vill lägga till, klicka på Sök och lägg sedan till rätt person i listan genom att klicka på + bredvid namnet. Om författaren hör till SLU bör hen dyka upp i sökningen. Ibland kan samma persons namn dyka upp två eller flera gånger, det ska alltid vara det visitkort som motsvarar personens institutionstillhörighet vid publiceringstillfället. Kort utan id@slu är inte korrekta och ska inte användas.
  • Dubblettkontroll. Under fältet för titel finns en länk för att söka efter dubbletter i systemet. Någon annan kan redan ha lagt in din publikation. När du fyllt i titeln, klicka på länken. Systemet visar då möjliga dubbletter. Finns din publikation redan behöver du inte fortsätta lägga till den.
  • Tidskriftsinformation. Här söker du upp den serie eller tidskrift din publikation tillhör. Börja alltid med att klicka på Välj och söka på namnet. I listan som kommer upp kan flera liknande namn finnas - välj alltid det mest kompletta (titel och ISSN bör finnas). Om din tidskrift eller serie inte finns i listan kontaktar du biblioteket via mejl. Gå sedan vidare med din publikation och skicka in den utan att välja tidskrift.
  • Ladda upp fulltext. Detta avsnitt används bara om du också vill föra över din publikation till SLU:s öppna arkiv Epsilon. Ange vilken version du laddar upp under Deponerad filversion, och klicka för Ja under Epsilonöverföring. Det är viktigt att du tar reda på förlagets villkor för open access-publicering innan du laddar upp något. Om din publikation har ett embargo från förlaget kan du ändå lägga in den direkt. Bibliotekets granskare ställer in korrekt datum så att texten inte blir tillgänglig online förrän embargotiden gått ut.
 • När du fyllt i alla nödvändiga fält på första fliken/sidan klickar du på flik nummer 2, Tematisk klassificering i sidans vänsterkolumn.
 • Tematisk klassificering. 
  • Programkopplingar och intressenter. Ange om publikationen tillhör ett forskningsprogram inom FOMA, någon av SLU:s Future-satsningar eller Viltskadecenter. Enklast är att välja program i A till Ö-listan.
  • Svensk standard för indelning av forskningsämnen (SSIF) är obligatoriskt att fylla i. Välj minst ett och max tre. Här finns tre flikar för för att hjälpa dig välja ämnesområden:
   • Hierarkiskt. Klicka på en av rubrikerna, t.ex. "Agricultural Sciences". Detta öppnar en mer finfördelad lista där du kan klicka på ytterligare rubriker för ännu mer uppdelningar eller direkt välja en term genom att klicka på + bredvid termen.
   • Sök. Skriv in ett ämnesord för att söka. Klicka på + när du fått fram rätt ord. Om just det ord du söker inte hittas, fundera på synonymer eller närliggande termer.
   • A till Ö. Denna flik ger en alfabetisk lista över alla ämnesval. Klicka på + för att lägga till.
  • ISI Ämneskategorier. Här visas de kategorier som importerats från Web of Science, om du hämtat publikationen därifrån.
 • Återvända senare. Om du vill kontrollera någon uppgift och fortsätta arbeta med posten senare klickar du på den blå Spara-knappen. Då kan du ta fram posten igen och fortsätta senare, innan du skickar vidare till biblioteket. Posten ligger då kvar i din Att-göra-lista som du hittar på din Översikt-sida.
 • Spara och skicka för validering. Klicka på den orangefärgade knappen längst ned på sidan Stäng/Skicka (validering). Välj För validering av biblioteket, eller om din institution har en enhetsgranskare För validering av enheten. Klicka sedan på Klar. Nu skickas publikationen till bibliotekets granskare och du kan inte längre göra några ändringar. Valet Visa publikt över internet är inte aktivt och du kan bortse från detta val.

 

Definitioner i SLUpub; vad ska registreras, publikationstyp och innehållstyp

Vad ska registreras i SLUpub?

Alla publikationstyper utom avhandlingar och studentarbeten ska registreras i SLUpub. Publikationen ska vara publicerad för att registreras, det vill säga en officiell utgivare ska finnas. Undantag görs för konferensbidrag som publicerats på konferensorganisatörens webbplats.

Definition av publikationstyper i SLUpub

 • Tidskriftsartikel: Avser en artikel i vetenskaplig eller annan tidskrift.
 • Forskningsöversiktsartikel: Avser översiktsartikel/review i vetenskapliga tidskrifter.
 • Bok (författare): Monografisk publikation bestående av en eller flera delar, avsett att utgöra en avslutad helhet, där författarskapet beskrivs. Omfattar även e-bok.
 • Bokkapitel: Självständig del av monografisk publikation. Ingår ofta i samlingsverk, ett antal fristående verk som utgivits tillsammans eventuellt under redaktionell styrning till ett visst tema.
 • Samlingsverk (redaktörskap): Avser publikation där ett antal var för sig fristående verk utgivits tillsammans. Endast redaktören ska redovisas under denna kategori. De enskilda verken ska var för sig redovisas som kapitel i bok.
 • Faktablad: Avser kortfattad presentation av ett forskningsresultat eller undersökning, ofta publicerat som en kort, lokalt publicerad självständig publikation (3-6 sidor). Sällan refereegranskad.
 • Rapport: Avser publikation som ingår i till exempel en rapportserie.
 • Konferensbidrag: Refereegranskat konferensbidrag avser sådant bidrag som på förhand granskats av en eller flera referenter och som utges i officiell proceeding eller konferensmeddelande. Konferensbidrag (övrigt vetenskapligt) avser bidrag som publiceras i konferensskrift men som inte genomgått förhandsgranskning. Typen konferensbidrag ska i stort sett motsvara en vetenskaplig artikel.
 • Proceedings (redaktörskap): Avser eget redaktörskap för officiell konferensproceeding eller konferensmeddelande. Egna enskilda bidrag redovisas under Konferensbidrag.
 • Annan publikation: Avser publikationer där ingen av ovanstående publikationstyper är tillämplig, t.ex. poster, letters, editorials, invited speech (konferens), konferensabstrakts, kapitel i en rapport, utställningar.
 • Doktorsavhandling (registreras i Epsilon och förs därefter över till SLUpub): Avser godkänd avhandling för doktorsexamen.
 • Licentiatavhandling (registreras i Epsilon och förs därefter över till SLUpub): Avser godkänd avhandling för licenciatexamen.
 • Patent: Godkänd patentansökan till svensk eller internationell patentorganisation.
 • Bokrecension: Avser recension av bok (book review) i tidskrift eller dagstidning.

Definition av innehållstyper i SLUpub

 • Refereegranskat: Avser att publikationen genomgått granskning av oberoende referenter vars samlade bedömning avgör om publikationen uppfyller tillräckliga krav på vetenskaplig kvalitet för att accepteras för publicering. Gäller oftast artiklar men även andra publikationstyper kan vara refereegranskade.
 • Övrigt vetenskapligt: Avser att publikationens innehåll är av vetenskaplig karaktär och riktar sig mot vetenskapssamhället men ej genomgått refereegranskning.
 • Populärvetenskapligt: Avser att publikationens innehåll är av populärvetenskaplig karaktär och riktar sig mot allmänheten. Även debattinlägg räknas hit.

Exempel på sådant som inte ska registreras i SLUpub

 • Publikationer baserat på intervjuer - det räcker inte att vara intervjuad eller citerad, du måste stå som författare till publikationen.
 • Kompendier som produceras för undervisning internt inom SLU.
 • Pre-prints, är en version av en publikation som är tänkt att publiceras i en publiceringskälla och har fått en tillfällig preliminär version, exempelvis "first online" eller "early view" version av en tidskriftsartikel. Artikeln ska registreras först när den ha fått nödvändig bibliografisk data t.ex. inkluderad i en volym och har publiceringsår.
 • Blogginlägg.
 • Material som saknar officiell utgivare. Undantag görs för konferensbidrag som publicerats på konferensorganisatörens webbplats.
Sidansvarig: bib-webbredaktionen@slu.se