Beställ ISSN och ISBN

Senast ändrad: 22 september 2016 - slu.se

Att ge publikationer ISSN- eller ISBN-nummer är ett sätt att identifiera publikationer inom olika typer av utgivning. Numren tillämpas internationellt. Ansök här om ISBN till doktorsavhandling, licentiatavhandling eller rapport.

ISSN behövs för nya tidskriftserier vid SLU

ISSN (International Standard Serial Number) är ett system för identifikation av fortlöpande utgivning av periodiska skrifter, som tidskrifter, tidningar och årsböcker. ISSN-nummer behövs när man startar en ny tidskriftsserie. Däremot tilldelas inte ISSN till SLU:s rapporter och faktablad etc. 

Beställ ISSN för ny tidskriftserie

Ansök om nummer hos Kungliga biblioteket.

ISBN vid SLU

ISBN-nummer (International Standard Booknumber) tilldelas enskilda böcker (monografier) och självständiga delar i en monografiserie med egen titel. Vid SLU behövs ISBN-nummer för doktors-, och licentiatavhandlingar, vissa enskilda rapporter och böcker samt vissa delar i rapportserier. För publikationer som ges ut i både tryckt och elektronisk form tilldelas ett ISBN till vardera versionen.

Beställ ISBN

För att få ISBN-nummer till din publikation fyller du i detta formulär:

Författarnamn:
E-postadress:
Titel på publikation:
Författarens institution:
   
Publikationstyp:
   
Serietitel:
Gäller rapporter och licentiatavhandlingar som ingår i serie  
   
Delnummer i serie:
OBS! För doktorsavhandlingar skickar biblioteket ditt delnummer i serien Acta Universitatis agriculturae Sueciae tillsammans med ditt ISBN  
   
Utgivningsår på publikationen:
ÅÅÅÅ
   
Elektronisk version:
Tryckt version:
   
Spikningsdatum:
ÅÅÅÅ-MM-DD
   
Datum för disputation:
ÅÅÅÅ-MM-DD
   
 
   
  OBS! För delnummer till LTV-fakultetens serier Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie samt LTV-fakultetens faktablad, kontakta SLU-biblioteket i Alnarp.
Sidansvarig: bib-webbredaktionen@slu.se