Publicera avhandling

Senast ändrad: 24 november 2016 - slu.se

På den här sidan och undersidorna hittar du information om att formatera din avhandling, trycka den och publicera den elektroniskt i SLU:s öppna arkiv Epsilon.

Publicera doktorsavhandling vid SLU

 • Du som är författare har ansvar för att formatera din avhandling, ordna med tryckning och deponera avhandlingen i Epsilon. Utförlig guide för hela publiceringsprocessen.
 • Det är obligatoriskt att publicera doktorsavhandlingen elektroniskt i SLU:s öppna arkiv Epsilon senast tre veckor före disputation (på spikdagen).
 • Det är obligatoriskt att använda SLU-bibliotekets dokumentmall för doktorsavhandling.
 • Alla doktorsavhandlingar ska ingå i serien Acta Universitatis agriculturae Sueciae. Seriens ISSN är 1652-6880.
 • Alla doktorsavhandlingar ska ha två unika ISBN-nummer (beställ här): ett till den tryckta versionen och ett till den elektroniska versionen, samt ett delnummer i Acta-serien.
 • Din avhandling ska vara färdigtryckt senast tre veckor innan disputationen (på spikdagen). Du ansvarar för att rätt antal tryckta exemplar av din avhandling skickas till SLU-biblioteket och registrator. Antalet varierar beroende på fakultet, se nedan.

Publicera licentiatavhandling vid SLU

 • Du som är författare har ansvar för att formatera din avhandling, ordna med tryckning och deponera avhandlingen i Epsilon. Utförlig guide för hela publiceringsprocessen.
 • Det är obligatoriskt att publicera licentiatavhandlingen elektroniskt i SLU:s öppna arkiv Epsilon.
 • Det är frivilligt att använda SLU-bibliotekets dokumentmall för licentiatavhandling.
 • Licentiatavhandlingarna publiceras inte i Acta-serien för doktorsavhandlingar. Det finns heller inte någon SLU-gemensam serie för licentiatavhandlingar även om vissa institutioner har inrättat sådana eller publicerar dem i sin rapportserie. Kontrollera med din institution vad som gäller.
 • Alla licentiatavhandlingar ska ha två unika ISBN-nummer (beställ här): ett till den tryckta versionen och ett till den elektroniska versionen.
 • Du ansvarar för att rätt antal tryckta exemplar av din avhandling skickas till SLU-biblioteket och registrator. Antalet varierar beroende på fakultet, se nedan.

Tryckta exemplar som ska skickas till biblioteket och registrator

 • För dig vid NJ-fakulteten: du ansvarar för att det senast på spikdagen finns 3 exemplar av din avhandling på SLU-biblioteket i Uppsala och 1 exemplar hos Registrator, Box 7070, 750 07 Uppsala.
 • För dig vid VH-fakulteten: du ansvarar för att det senast på spikdagen finns 4 exemplar av din avhandling på SLU-biblioteket i Uppsala och 1 exemplar hos Registrator, Box 7070, 750 07 Uppsala.
 • För dig vid S-fakulteten: du ansvarar för att det senast på spikdagen finns 4 exemplar av din avhandling på SLU-biblioteket vid den ort där disputationen sker och 2 exemplar av din avhandling hos Registrator, SLU, 901 83 Umeå, varav ett exemplar ska ha hål samt inkludera spikbladet.
 • För dig vid LTV-fakulteten: Repro Alnarp sköter detta och skickar tryckta exemplar till biblioteket och registrator.
Sidansvarig: bib-webbredaktionen@slu.se