Använda andras bilder

Senast ändrad: 16 september 2016 - slu.se
Arkitektritningar och händer i Uppsala, Sverige 2013-c-jenny-svennås-gillner.jpg

Vad gäller egentligen om du vill använda någon annans bild, tabell eller figur i ditt eget arbete?

I vetenskapligt skrivande citerar och refererar man andras texter och det är enligt upphovsrätten helt i sin ordning, bara man följer den formalia som gäller angående citeringar, referenser och tydlighet. Men vad gäller om du vill använda andras bilder?

Om du vill använda någon annans bild, tabell eller figur så räcker det inte att tydligt ange var du tagit bilden ifrån - du måste dessutom ha tillstånd från upphovsrättsinnehavaren alternativt använda en fri bild innan du kan använda den i ditt arbete. Därtill ska du naturligtvis tydligt ange var bilden är tagen ifrån - ge en referens. För att skaffa tillstånd kontaktar du upphovspersonen eller förlaget (den som har de ekonomiska rättigheterna till verket). Tillståndet behöver inte följa någon viss mall - det kan vara både muntligt och skriftligt. Spar tillståndet!

Om du söker tillstånd för att använda exempelvis en figur från en vetenskaplig publikation finns i de flesta fall en länk från den elektroniska versionen av artikeln som tar dig vidare till ett formulär där du anger syfte med användandet m.m.

Hitta fria bilder med Creative Commons!

För dig som vill använda andra personers bilder finns dock ett smart sätt att hitta bilder som är fria att använda.
Creative Commons (CC) är en internationell organisation som syftar till att förenkla legalt användande och delande av kreativt material över Internet. Genom att använda sig av så kallade Creative Commons licenser så kan upphovspersoner märka sitt webbmaterial och tydligt ange redan från början hur andra får använda sig av just det här materialet. Om man hittar t.ex. en bild med en Creative Commons licens som medger att man använder och delar materialet (under angivna villkor) så kan man likställa det med det tillstånd som man annars specifikt får kontakta upphovsrättsinnehavaren för.

Du hittar Creative Commons-material via många fler söktjänster, se Creative Commons Search. Creative Commons licensierade bilder kan du t.ex. söka fram via bilddelningssidan Flickr.

Att referera till CC-material

Tips för hur du bäst refererar till Creative Commons-material som du vill använda dig av hittar du bland annat på Creative Commons Sveriges hemsida.

Att CC-licensiera sitt eget material

När du har skapat något kan du välja att applicera en CC-licens på verket - se bara till att du har rätt att göra det, ifall verket t.ex. har flera upphovsmän. På Creative Commons webbsida finns en del bra tips på saker att tänka på innan du licensierar ditt verk!

Vilken licens ska du då välja till ditt verk? Stiftelsen .SE har en bra översikt där du steg för steg kan bestämma villkoren: Creative Commons - välj rätt licens!

Fakta:

Om du vill använda någon annans bild, tabell eller figur så räcker det inte att tydligt ange var du tagit bilden ifrån - du måste dessutom ha tillstånd från upphovsrättsinnehavaren innan du får inkludera bilden i ditt eget arbete. Därtill ska du naturligtvis tydligt ange var bilden är tagen ifrån - ge en referens

Sidansvarig: bib-webbredaktionen@slu.se