Akademiska skrivtips

Senast ändrad: 24 november 2016 - slu.se
bildknapp-akademiska-skrivtips.jpg

På den här sidan hittar du tips på var du kan lära dig mer om att skriva akademiska texter.

Tips och resurser för akademiskt skrivande

Du kan lära dig mer om vetenskapligt skrivande i Språkhjälpens webbaserade guide. Där finns bland annat enkla och tydliga exempel på vetenskaplig stil, hur du använder termer och hur du kan omformulera information i källor till egen text.

Universitetsbiblioteket på Karolinska Institutet erbjuder Frasbanken där du kan få tips på hur du formulerar dig i vetenskapliga texter. Där finns bland annat konkreta exempel på hur du kan uttrycka dig om du vill påvisa att något är problematiskt eller om du vill redogöra för fokus och syfte med din text.

Vill du ha en bra och tydlig guide som hjälper dig att skriva rapporter, uppsatser och examensarbeten? Då ska du använda Guide till akademiskt skrivande (CC BY-NC-ND) av Dan Åkerlund, Karlstads universitet.

En bra resurs att använda är de öppna nätbaserade kurser om Akademiskt skrivande som Lunds universitet har gjort tillgängliga för alla.

Skriver du på engelska?

Då kan du få tips i den nätbaserade kursen Writing in English at University av Lunds universitet.
Tycker du att en app till smartphone vore mer praktiskt? Ta en titt på AWE - Academic Writing in English. Du kan ladda ner AWE gratis till din iOS- eller Android-enhet.

Litteraturtips

För dig som hellre läser en bok tipsar vi om följande titlar som du kan ha nytta av i ditt skrivande:

Populärvetenskapliga skrivtips

För allmänna tips på hur du kan gå till väga när du skriver en populärvetenskaplig text, se Lunds universitets sida Popular Science Writing. Där får du tips på hur du fångar läsaren och stilistiska knep som kan vara användbara. Kanske kan du också ha nytta av molekylärbiologen och vetenskapsskribenten Henrik Brändens texter om populärvetenskapligt skrivande och vetenskapligt kontra populärvetenskapligt språk.

Populärvetenskaplig sammanfattning

Lunds Tekniska Högskola har gjort en användbar sammanställning över vad som kännetecknar en populärvetenskaplig sammanfattning. Den är skriven för doktorander som publicerar sin avhandling, men råden fungerar utmärkt även för dig som exempelvis skriver ett examensarbete. Tänk på att en populärvetenskaplig sammanfattning skiljer sig från ett abstract. Läs mer om hur du skriver abstract på sidan om Uppsatsens olika delar.

Sidansvarig: bib-webbredaktionen@slu.se