Prislista

Senast ändrad: 24 november 2016 - slu.se

Artikelkopior

Från egna samlingar

Studenter, anställda vid SLU och avtalskunder: 0 kr
Offentligt finansierade bibliotek: 100 kr
Övriga: 250 kr

Från andra bibliotek

Studenter: 50 kr
Anställda vid SLU och avtalskunder: 0 kr
Övriga: 250 kr

Fjärrlån

När litteratur till forskning och studier inte finns inom SLU-biblioteket kan
den lånas in från andra bibliotek till anställda och studenter vid SLU.

Lån från bibliotek inom Norden

Anställda och studenter vid SLU, samt avtalskunder: 0 kr

Lån från bibliotek utanför Norden

Anställda och studenter vid SLU, samt avtalskunder: 250 kr

Litteratursökning

Pris per påbörjad halvtimme.

Anställda vid SLU och avtalskunder: 300 kr
Övriga: 400 kr

Sidansvarig: olof.dannberg@slu.se