Fusk och plagiering

Senast ändrad: 16 september 2016 - slu.se
Quote_by_gotcredit_com_ccby.jpg

Du kanske har hört talas om att fusk, och särskilt då plagiat, är ett växande problem på Sveriges lärosäten - men vad menas egentligen med dessa begrepp?

Vad är fusk?

Det finns flera olika typer av fusk, t.ex. plagiering, fusklappar och otillåtna hjälpmedel, otillåtet samarbete, fabrikation och förfalskning av dokument.

Vid SLU finns en policy och handlingsplan mot fusk och plagiering inom utbildning som det är din skyldighet som student vid SLU att känna till innehållet i. Du kommer också att få skriva under en ansvarsförsäkran att du tagit del av informationen i policyn.

I SLU:s "Policy och handlingsplan mot fusk och plagiering inom utbildning" finns följande exempel på fusk:

"...otillåtna hjälpmedel vid skriftligt prov, ändring av återlämnad rättad skrivning, otillåtet samarbete mellan studenter vid individuella inlämningsuppgifter, kopiering av andra studenters arbeten, avskrift utan korrekt angivande av källa, felaktig anteckning om närvaro vid obligatorisk undervisning, oriktig uppgift om tidigare studieprestation som är relevant för bedömning av tillgodoräknande, etc."

Vad är plagiat?

Plagiering är när man använder andras arbeten eller texter på ett sätt så att det framstår som om det var ens egna. Testa gärna dig själv med testet "Är det plagiering om jag..." från Lunds universitetsbibliotek.

Plagiering är alltid fel men om det sker i syfte att vilseleda vid prov eller när en studieprestation ska bedömas betraktas det som fusk och kan resultera i disciplinära åtgärder, varning eller avstängning från studierna i upp till sex månader.

För att undvika detta är det viktigt att vara noga med hur du refererar. I en akademisk text refererar man ofta till andras arbeten och det måste då tydligt framgå vad som är andras texter eller idéer och vad som är ditt eget. I annat fall riskerar du att bli misstänkt för plagiering. Du kan läsa mer om hur man refererar under Skriva Referenser. Är du osäker så fråga din lärare eller oss på biblioteket.

Vid akademiskt skrivande förväntas du bearbeta den text du läser i andra källor, analysera den och dra egna slutsatser. Detta minskar också risken för plagiat. Tänk dock på att alltid referera till den källa som ligger till grund för dina egna analyser och slutsatser.

Det räknas också som plagiering om du lämnar in samma text till två olika uppgifter, även om du skrivit texterna själv. Det kallas då självplagiering. Du kan naturligtvis referera till ett arbete du skrivit själv och då gäller samma regler som när du refererar till någon annans arbete. Läs mer i Antiplagieringsguiden: Refero. Högskolan i Jönköpings Interaktiva Antiplagiatguide kan också rekommenderas.

Urkund har gjort en bra genomgång i ämnet, med konkreta exempel och tips: Urkunds plagiathandbok - tips och råd till studenter.

Mer om fusk och plagiat finns på Studentwebben

Sidansvarig: bib-webbredaktionen@slu.se