SLU-nyhet

SLU får bidrag för forskning kring svår vetesjukdom

Publicerad: 06 februari 2017

En ny, mycket allvarlig vetesjukdom sprider sig i Europa. Detta rapporteras i den välkända forskningstidskriften Nature. På Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) finns vetelinjerna där man nyligen har karaktäriserat gener med resistens mot det nya hotet. Ett nytt forskningsbidrag från Vetenskapsrådets utlysning gällande utvecklingsforskning möjliggör nu överförandet av resistensgenerna till vetesorter som är anpassade för olika klimat- och odlingsbetingelser världen över.

– Den för plantan dödliga vetesjukdomen är en ny ras av svartrost som man upptäckt i USA, som påvisades på Sicilien sommaren 2016 och som förväntas sprida sig i Europa under den kommande säsongen, säger SLU-forskaren Mahbubjon Rahmatov.

Han hoppas att som post-doc inom det nya projektet kunna bidra till att lösa problemet med fortsatt produktion av vete i världen.

– Det är fantastiskt kul att vi fick möjligheten att fortsätta vårt arbete inom detta område. Beskedet att vi får 4,8 miljoner kronor för att överföra genen till vetematerial för odling i olika delar av världen är mycket glädjande, säger professor Eva Johansson, SLU som är ansvarig för forskningsprojektet.  

Forskningen som gäller överföring av resistensgener från det genetiska material som finns på SLU till vete för produktion i olika delar av världen, inte minst till utvecklingsländer i Afrika och Asien, leds från SLU men är ett samarbetsprojekt som inkluderar forskare i USA, Etiopien, Sydafrika, Uganda, Tajikistan, på CIMMYT i Mexiko, på ICARDA i Marocko och i Jordanien.

Mer information:

Professor Eva Johansson, SLU eva.johansson@slu.se tel 040-41 55 62


Kontaktinformation
Sidansvarig: Mikael.jansson@slu.se