SLU-nyhet

Så blir malariasmittade extra lockande för myggor

Publicerad: 10 februari 2017
mygga_Anna-Karin Landin.jpg

Malariamyggor suger hellre – och mer – blod från människor som är smittade med malaria. Nu har forskare vid Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och KTH upptäckt varför. Det kan leda till nya sätt att bekämpa malaria utan gifter. Forskningen presenteras i tidskriften Science.

– Malariaparasiten utsöndrar en molekyl, HMBPP, som gör att människans röda blodkroppar avger mer koldioxid och andra flyktiga ämnen som är oemotståndliga för malariamyggor. HMBPP gör också att myggan äter mer, berättar Ingrid Faye vid Stockholms universitet.

Ingrid Faye leder forskargruppen som tillsammans med forskare från Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp och KTH har sett att i princip alla malariamyggor lockas av de dofter som induceras av HMBPP, även i mycket låga halter. Myggorna attraheras också snabbare och suger mer blod. Dessutom blir malariainfektionen kraftigare i myggorna vilket tyder på att den extra näringen från det större blodmålet går till att producera mer parasiter, tror forskarna. Varken människor eller myggor använder själva HMBPP, men parasiten behöver det för att kunna växa.

– För parasiten är HMBPP ett sätt att vinka till sig en taxi, en malariamygga, och ta sig till nästa värd på bästa sätt, förklarar Noushin Emami. Hon har arbetat i projektet i över tre år och gjort en stor del av det komplicerade praktiska arbetet med parasiterna och myggorna vid Stockholms universitet och delvis också vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp.

– Det verkar vara ett välfungerande system, utvecklat under årmiljoner, som gör att malariaparasiten kan överleva och sprida sig till fler människor utan att värddjuren dör ut, säger Ingrid Faye.

Resultatet kan bli värdefullt för att bekämpa malaria. I dag är det mest effektiva att använda myggnät och insektsgifter som förhindrar att människor blir bitna. Resistens mot dessa insektsgifter gör att man ständigt måste hitta nya metoder för att bekämpa myggor. Läkemedel, även det som belönades med Nobelpriset 2015, blir också efter hand ineffektiva när parasiten blir resistent mot dem och måste hela tiden utvecklas. Ett vaccin verkar vara långt borta, berättar Ingrid Faye. Att skapa en fälla som utnyttjar parasitens eget system som lockar till sig malariamyggorna skulle vara ett stort steg framåt i kampen mot malaria.

(Pressmeddelandet gick ut från Stockholms uiniversitet)

Artikeln i Science

A key malaria metabolite modulates vector blood seeking, feeding, and susceptibility to infection. S. Noushin Emami, Bo G. Lindberg, Susanna Hua, Sharon Hill, Raimondas Mozuraitis, Philipp Lehmann, Göran Birgersson, Anna-Karin Borg-Karlson, Rickard Ignell, Ingrid Faye. Science 09 Feb 2017. DOI: 10.1126/science.aah4563
http://science.sciencemag.org/content/early/2017/02/08/science.aah4563

Kontaktpersoner

Ingrid Faye, professor emeritus i genetik, Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut, Stockholms universitet. Telefon: 08-16 12 72, mobil: 070-317 95 46, e-post: ingrid.faye@su.se

Rickard Ignell, professor, Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp. Telefon: 073-598 48 71, e-post: rickard.ignell@slu.se
http://www.slu.se/institutioner/vaxtskyddsbiologi/forskning/kemisk-ekologi/

Anna-Karin Borg Karlson, professor, KTH. E-post: akbk@kth.se

Mer om Rickard Ignells malariaforskning

Konstgjord risdoft lockbete för äggläggande malariamyggor
(Pressmeddelande 30 nov 2016)
http://www.slu.se/ew-nyheter/2016/11/konstgjord-risdoft-lockbete-for-agglaggande-malariamyggor/

Mygghonans sockerbegär kan bli vapen i kampen mot malaria (Pressmeddelande 11 aug 2016) http://www.slu.se/ew-nyheter/2016/8/mygghonans-sockerbegar-kan-bli-vapen-i-kampen-mot-malaria/

Intervju med Rickard Ignell, om hönsdoft och malaria (i Sveriges Radio – Vetenskapsradion, 21 juli 2016) http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=406&grupp=12718&artikel=6478699

Fakta:

Malaria

Malaria är en av världens vanligaste och mest allvarliga sjukdomar och orsakas av encelliga parasiter som sprids med vissa myggor. Varje år dör omkring 430 000 personer av malaria, de flesta är barn i Afrika. Omkring 200 miljoner nya malariafall inträffar årligen. Källa: Världshälsoorganisationen (WHO)