SLU:s styrelse

Senast ändrad: 02 november 2016 - slu.se

SLU:s styrelse består av företrädare för industri, näringsliv och offentliga organisationer samt representanter för lärare, forskare och studerande.

Ordförande och rektor

Bild på Rolf Eriksson BrennerfeltOrdförande
Rolf Brennerfelt

Generaldirektör
SMHI

Peter Högberg är SLU:s rektor. Foto: Jenny Svennås-Gillner
Rektor
Peter Högberg

 

Övriga ledamöter utsedda av regeringen

Lennart Båge
Vice ordförande
Lennart Båge

Ambassadör

Bild på Johan Carlsten. Foto: JO Yxell
Johan Carlsten

Vicerektor
Chalmers

Bild på Lotta Göthe


Lotta Göthe

Konsult Miljöbyrån Ecoplan

 

Bild på Maria Khorsand


Maria Khorsand


Verkställande direktör
SOS Alarm

Bild på Johan Lindman
Johan Lindman

Skogsdirektör
Stora Enso


Maria Norrfalk
Fd landshövding i Dalarnas län


 

Bengt PerssonBengt Persson
Lantbrukare
Sigill Kvalitetssystem AB
KSLA
Stiftelsen Lantbruksforskning 

Valda företrädare för lärare och forskare

Bild på Göran Ericsson
Göran Ericsson
Professor

 

Bild på Anna Jansson
Anna Jansson
ProfessorBild på Erik Steen Jensen.
Erik Steen Jensen
Professor

 


Företrädare för studenterna

Isabella Hallberg Sramek, SLUSS
Isabella Hallberg Sramek
SLUSS-ordförande

 

Bild på Jacob Forsberg
Jacob Forsberg
1:e rådgivare, SLUSS

  


Maria Karlsson
Doktorand

 


Företrädare för personalorganisationerna med närvaro- och yttranderätt

Bild på Lars Lundqvist
Lars Lundqvist
Forskare

Saco

Bild på Roger Andersson
Roger Andersson
Professor

ST

Sekreterare, ej ledamot

Bild på Sune Lindh
Sune Lindh

 

Övriga med närvarorätt

Karin Holmgren
Prorektor

Martin Melkersson
Universitetsdirektör

Inga Astorsdotter
Chef för internrevisionen

Sara Arons
Kommunikationschef

Styrelsens sammanträden

Styrelsen sammanträder som regel sex gånger per år.

Kontaktuppgifter till styrelsen

Mejl: styrelsen.sekr@slu.se

Postadress: SLU:s styrelse, Ledningskansliet, Box 7070, 750 07 Uppsala


Kontaktinformation

Sune Lindh, akademisekreterare
Ledningskansliet, SLU
sune.lindh@slu.se, 018-67 10 12, 070-070-524 99 48

Sidansvarig: nora.adelskold@slu.se