Sveriges lantbruksuniversitet

Ett universitet med bredd

SLU är ett universitet med både geografisk och ämnesmässig bredd. Även om det är relativt ungt - det bildades 1977 - har det gamla anor.

SLU:s rektor Peter Högberg. Foto: Jenny Svennås-Gillner

Med hållbarhet i fokus

SLU utvecklar kunskapen om hur vi på ett hållbart sätt kan använda de biologiska naturresurserna på land och i vatten. 

På ett trettiotal orter över hela landet bedrivs utbildning, forskning och miljöanalys. De största campusområdena finns i Umeå, Alnarp och Uppsala, där också ledningen finns, med rektor Peter Högberg (bilden) i spetsen.