Om SLU:s alumnnätverk

Senast ändrad: 03 juni 2016 - slu.se

Som SLU-alumn är du viktig för oss. Alumnnätverket är öppet för nuvarande och tidigare studenter vid SLU, s.k. alumner, och syftet är att främja kontakten mellan alumnerna och med SLU för ömsesidigt utbyte.

Alumnnätverket ger dig möjlighet att få kontakt med andra alumner samtidigt som SLU lättare kan hålla kontakten med dig. Nyckeln till nätverket är databasen SLU Alumninät som bara är tillgänglig för registrerade alumner och för oss som arbetar med alumnverksamheten vid SLU. För att få registrera dig som SLU-alumn ska du ha läst minst en termin vid SLU.

Vi vill veta mer om dig

Vi vill gärna veta lite mer om dig, ditt arbete, om din tid vid SLU och hur du vill hålla kontakt med oss. Uppgifterna lagras i databasen och förutom några obligatoriska fält så väljer du själv vilka uppgifter du vill lämna.

Dina personuppgifter (namn, personnummer, adress och examen) hämtas från studiedokumentationssystemet Ladok, och din folkbokföringsadress uppdateras regelbundet. När du registrerar dig i nätverket godkänner du samtidigt att SLU får lagra och behandla dina personuppgifter.

Vissa personuppgifter – namn, utbildning, examen och studietid, kan ses av alla alumner som registrerat sig, alla andra uppgifter väljer du själv om du vill visa för andra alumner i databasen. I och med att universitetet är en offentlig verksamhet är vi i vissa fall skyldiga att lämna ut information som finns hos oss. Du har rätt att när som helst ta del av all den information som finns registrerad om dig.

Utveckla kontakt utifrån dina intressen

De uppgifter som du lämnar kommer att användas för att utveckla alumnverksamheten och kontakten mellan dig och SLU. Genom att fylla i hur du vill fortsätta din kontakt med oss kan vi utveckla och skräddarsy vår service till dig utifrån dina önskemål.

Personuppgiftslagen

I enlighet med personuppgiftslagen (PuL) vill vi informera dig om hur SLU använder dina personuppgifter. Syftet med personuppgiftslagen är att skydda den personliga integriteten så den inte kränks när personuppgifter behandlas. En viktig del i integritetsskyddet är att den som uppgifterna gäller informeras om de behandlingar som utförs.

Personuppgifterna som registreras i alumndatabasen kommer att användas för att hålla kontakt med alumner i syfte att skapa och stärka relationerna för ömsesidigt utbyte. Det kommer framför allt att ske via utskick om det du angett att du är intresserad av.

Genom att lämna dina uppgifter godkänner du att SLU får behandla dina personuppgifter. SLU är personuppgiftsansvarig.

Om personnummer

Vi behöver ditt personnummer för en säker identifiering när vi kontrollerar att du är en student eller före detta student vid SLU samt vid automatisk adressuppdatering. Personnumret kommer inte att synas för andra alumner.

Förbehåll

För att nätverket ska bli en trevlig tjänst, måste alla användare följa sedvanlig god etik på nätet. Vi förbehåller oss rätten att stänga ute personer som använder databasen för reklam eller på annat sätt missbrukar webbplatsen. Vi förbehåller oss även rätten att ta bort kränkande eller diskriminerande innehåll som lagts in. Medarbetare inom universitetet som jobbar med att utveckla kontakten med alumner har rätt att göra noteringar utifrån de kontakter som SLU har med dig. Slutligen förbehåller vi oss rätten att göra sammanställningar av den information du lämnar för statistiska ändamål. Denna information kommer att vara i avidentifierat skick och går inte att härleda till en viss person.

Personuppgiftsombud vid SLU

Personuppgiftsombud vid SLU är Anna Jarmar, Anna.Jarmar@slu.se

Sidansvarig: utb-webb@slu.se