Samverkan i Sverige

Senast ändrad: 12 december 2016 - slu.se
Konferens-SLU_150511_0243_jsg-1200.jpg

Här ser du några exempel på hur SLU samverkar med näringsliv, myndigheter och organisationer inom landet. SLU-forskare medverkar årligen i flera evenemang, t.ex. Almedalveckan, Borgeby fältdagar och Matologi-dagar.

Almedalsveckan

SLU medverkar årligen i politikerveckan i Almedalen med seminarier inom aktuella ämnen.

Borgeby fältdagar

Forskning med stort genomslag i samhället

Forskningsrådet Formas har analyserat forskningens betydelse för samhället. Femton exempel från SLU fick höga betyg.

Framtidens forskning ger helhetssyn i globala frågor

Globala utmaningar och nationella behov understryker behovet av forskning där den samlade styrkan hos SLU:s fyra fakulteter kan utnyttjas.

Forskning om skog, lantbruk, djurhälsa och djurvälfärd samt människans miljöer samlas därför i fyra tvärvetenskapliga forskningsprogram för framtiden.

Programmen utgör plattformar för t.ex. intern och extern samverkan, samordning av forskningsprojekt och utformning av större programansökningar.

FältForsk

FältForsk är ett samarbetsorgan för SLU och externa intressenter vad gäller fältforskning inom jordbruksområdet.

FältForsk samordnar och utvecklar fältforskningen på områden som planering, resultatbearbetning och metodik och teknik i fält och på laboratorier.

Green Innovation Park

Vi har en idé om en plats där människor möts och stimulerar varandras idéer till framgångsrika företag. Green Innovation Park välkomnar företag av alla storlekar inom de gröna näringarna.

Hippocampusdagen

Anordnas årligen, oftast på hösten.

Matologi

Matologi är ett evenemang där SLU sprider kunskap för att vi ska kunna göra bättre och mer medvetna val kring de livsmedel vi väljer. Hur kan vi använda vår världs resurser på ett hållbart sätt och hur hänger mat, hälsa och miljö samman?

Fler exempel på samverkan

 • Agroväst - forskning, utbildning och stöd till entreprenörskap inom lantbruksanknutna näringar och livsmedelsindustri.
 • Centrum för ekologisk produktion och konsumtion , EPOK - samverkan, samordning och information om ekologiskt lantbruk och ekologisk mat.
 • Centrum för naturvägledning, CNV - för alla som förmedlar kunskap om natur och kulturlandskap
 • Hästcentrum -  samlande kraft för hästnäringen i Västra Götaland
 • HästSverige - aktuellt kunnande och vetenskap om allt som rör hästen
 • Kompetenscentrum Företagsledning - en SLU-gemensam satsning tillsammans med näringslivet.
 • MeNy  - kompetensutveckling, riktar sig till företag inom livsmedelsbranschen i Sverige
 • Movium  - mötesplats för forskare och praktiker som vill utveckla kunskapen om stadens utemiljö
 • Omvärld Alnarp - är LTV-fakultetens enhet för samverkan mellan SLU och olika intressenter, nationellt och internationellt.
 • Partnerskap Alnarp - nätverk och mötesplats i Sydsverige.
 • SciLifeLab, Uppsala - SLU samarbetar med Uppsala universitet, Karolinska Institutet, Stockholms universitet och Kungliga Tekniska högskolan.
 • Skansen - forskare möter allmänhet och skolklasser på Skansen
 • STUNS - stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle.
 • Tillväxt Trädgård - samarbetsprojekt mellan akademi och näringsliv med syfte att skapa tillväxt och utveckling i svensk trädgårdsnäring.
 • Uppsala BIO - samverkan för att stärka life science-forskningens konkurrenskraft och tillväxt.
 • Viltskadecenter - nationellt centrum för kunskap om vilt, viltskador och samhälle.

 

Återkommande öppna hus och föreläsningar vid SLU

 


Kontaktinformation

Sara Brännström

Sara Brännström, samverkanskoordinator
Planeringsavdelningen, SLU
sara.brannstrom@slu.se, 018-67 30 01

Sidansvarig: nora.adelskold@slu.se