Kontaktpersoner för donationer och fundraising

Senast ändrad: 16 januari 2017 - slu.se
Christine_Jakobsson_hogupplost.jpg

Christine Jakobsson är kontaktperson i frågor som gäller donationer till universitetet.

Men varje fakultet har också en kontaktperson, som du också kan vända dig till om du funderar på hur du kan stödja SLU!

Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap

Anders NilssonAnders Nilsson, forskningssekreterare
Omvärld Alnarp, Alnarp

Tel: 040-41 51 74
Anders.Nilsson@slu.se

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap

Örjan Berglund, forskare
Institutionen för mark och miljö, Uppsala

Tel:  018-671186, 070-7142186
Orjan.Berglund@slu.se

Fakulteten för skogsvetenskap

Thomas PaloThomas Palo, forskningssekreterare
S-fakultetens kansli, Umeå

Tel: 090-786 8204, 072-5707338
Thomas.R.Palo@slu.se

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap

Christine JakobssonChristine Jakobsson, samverkanskoordinator
VH-fakultetens kansli, Uppsala

Tel: 018-67 16 82
Christine.Jakobsson@slu.se


Kontaktinformation

Christine Jakobsson samverkanskoordinator,
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
christine.jakobsson@slu.se, 018-67 16 82

Sidansvarig: Christine.Jakobsson@slu.se