Sveriges lantbruksuniversitet

Samverkanslektorer

SLU:s samverkanslektorer för en dialog med det omgivande samhället, samtidigt som de bedriver egen forskning inom sina ämnesområden. Kontakta dem gärna!