Sveriges lantbruksuniversitet

Till nytta för samhället

Samverkan med näringsliv, myndigheter och organisationer är en naturlig del av SLU:s verksamhet. SLU bidrar med kunskap och kompetens i en mängd olika samverkansprojekt.